Хижняков Василь Васильович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Хижняков Василь Васильович

народився — 14.07.1871
місце народження — м.Чернігів Російська імперія
помер — 1949

Хижняков Василь Васильович - народився 14 липня 1871 року у Чернігові — помер 1949 року, — земський санітарний лікар, суспільний і політичний діяч ліберально-буржуазного напрямку, один з організаторів кооперативного руху в дореволюційній та радянській Росії, публіцист.Життя і діяльність

Хижняков Василь Васильович — народився 14 липня 1871 року в Чернігові. Його батько, Василь Михайлович, був міським головою протягом 12 років, головою губернської земської управи, членом губернської училищної ради та попечительської ради Чернігівської жіночої гімназії. Мати — Кизимовська Олександра Василівна. Померла в 1911 році. В сім’ї було ще шестеро дітей: Анна (1865), Михайло (1867), Ольга (1870), Єлизавета (1873), Марія (1875-1970), Варвара (1881-1911).

Останні роки життя В. М. Хижняков здебільшого жив у придбаному ним невеликому маєтку в селі Кезі Чернігівського повіту, але від земських і міських справ не відійшов, залишаючись земським повітовим та губернським гласним, а також гласним міської думи.

Хижняков Василь Васильович зростав в оточенні земської інтелігенції з її високими моральними ідеалами і це не могло не позначитися на виборі життєвого шляху. В 1895 році закінчив військово-медичну академію, але за те, що його визнали “неблагонадійним” ( в 1894 році був притягнений по справі партії “Народне право”) не отримав військового звання і був зарахований в запас. Таким чином він став земським лікарем. В.В.Хижняков працює в різних губерніях: в 1895 р. — епідемічним лікарем в Саратовській губернії; в 1896 р. - завідуючим Полтавською земською психіатрічною колонією; в 1897-1899 рр. - санітарним лікарем Херсонського земства.

Спочатку він працював санітарним лікарем Олександрійського повіту, а потім переїхав до Єлисаветграда, де мав ту саму посаду. Саме тоді почали працювати лікувально-продовольчі пункти, де обстежували сільськогосподарських робітників, надавали їм медичну допомогу, годували, ізолювали хворих. Крім цього В.В. Хижняков в Єлисаветграді безкоштовно лікував хворих у лікарнях для бідних, їздив по селах, брав участь у боротьбі з епідеміями, збирав статистичні дані. Період його праці в Херсонському земстві був найбільш плідним. Саме там розкрилися його організаторські здібності, проявився творчий потенціал. Створена відомим гігієністом М.С.Уваровим, Херсонська земська санітарія була одна з передових в країні. Санітарні лікарі запропонували форми реєстрації робітників на лікувально-продовольчих пунктах і програми розробки матеріалу по захворюваності. В.В.Хижняков першим розробив конкретну програму вивчення санітарного стану та здоров’я сільськогосподарських робітників, яка була схвалена на Пироговському з’їзді земських лікарів в 1899 році і надрукована як додаток до його доповіді. Ці матеріали він використав для написання праці “Про харчування сільськогосподарських робітників”, що надрукували в медичному часописі “Врач”.

В Єлисаветграді В.В.Хижняков видав кілька книжок “Медико-санітарного огляду Єлисаветградського повіту”, написав й інші наукові праці. Крім цього він організував лекторську групу, бібліотеку медичної літератури для лікарів і лікарняні бібліотеки науково-популярних видань по гігієні. В 1900 році Хижняков В.В. перебрався до Петербурга. Через рік залишив лікарську справу і поринає у політичну діяльність. Він себе вважав більш революціонером, ніж лікарем, був активістом товариства допомоги політичним в’язням (політичний Червоний Хрест), розповсюджував революційні листівки. В квітні 1901 року Хижнякова В.В. арештували і посадили у в’язницю, а потім вислали до Полтави. В Полтаві він знайомиться з В.Г.Короленком, відвідує його суботні вечори, спілкується з народовольцями. Саме там він звернувся до журналістики, почав публікувати статті в місцевій пресі по земським питанням. В 1902 році Хижняков В.В. повертається в Петербург, стає професійним літератором. В роки російсько-японської війни 1904—1905 рр. служив військовим лікарем. В 1903-1910 рр. він займає посаду секретаря Вільного економічного товариства і редактора праць Товариства. В 1903-1906 рр. приймає активну участь в організації та діяльності Спілки визволення. Під час революції 1905 року був членом редакції ліберальної газети “Наша жизнь”, брав інтерв’ю у Гапона напередодні 9-го січня. Після цих подій разом з редколегією газети був арештований, проходив як свідок по справі 9-го січня. Через три тижні його відпустили без усіляких наслідків. Згодом Василь Хижняков регулярно публікується в газеті “Товарищ”. Його публікації були присвячені виборам в Державну думу та іншим. питанням. Після розгрому І Державної думи, називав себе беспартійним соціалістом, фактично сповідуючи погляди народно-соціалістичної партії. З багатьма її лідерами був знайомий особисто. В 1917 році в червні партія об’єдналася з “трудовиками” і в наступному році Хижняков В.В. вступає в її ряди. В 1910-1917 рр. Хижняков В.В. працює в Московському губернському земстві завдуючим кооперацією.

В 1915 році входить у склад правління Центрального кооперативного комітету, який існував не довго. Уряд відкрив судову справу проти Правління, але суд так і не відбувся. В 1915 році викладав в університеті Шанявського, де читав лекції по кооперації. Після лютневої революції 1917 року був обраний в правління ради Всеросійських кооперативних з’їздів. Деякий час працював помічником Московського губернського комісара, а з вересня 1917 року — товаришем міністра внутрішніх справ Нікітіна О.М. з питань місцевого самоуправління. В 1918 році переїхав до сім’ї у Чернігів. З 1922 року жив у Москві, працював в “Книгосоюзі”. З 1918 по 1943 рік працював в системі кооперації, пропагував кооператиіний рух зі сторінок преси, писав книги. Його книги з питань кооперації витримали по 5-6 видань. В 1932-1936 рр. був завідуючим планово-методичним сектором, редактором бібліографічних праць Всесоюзної асоціації сільськогосподарської бібліографії.

Останні роки життя працював бібліографом в Цетральній медичній бібліотеці. В 1936 році вийшов на пенсію. В 1940 році в АН СРСР вийшла його книга про охорону здоров’я в Бурят-Монголії, в 1947 — книга “Антон Павлович Чехов як лікар”, в 1951 — бібліографічний покажчик “Творчість Мєчнікова і література про нього”. Останню книгу він не побачив. В 1949 році В.В.Хижняков помер. Про його кончину надрукували в газеті “Вечірня Москва”. В.В.Хижняков у своїх спогадах писав: “Если бы я не оставлял по долгу медицины, и оставался врачом, то думаю, что моя жизнь и моя медицинская работа оставила бы больше следов в медицине, чем те, которые я вижу теперь”. В.В.Хижняков мав дружину Ольгу Іванівну, двох дочок та сина.Бібліографія

Книги

Земская медицина и санитарное состояние Елисаветградского уезда Херсонской губернии за 1897 год. Земская медицина и санитарное состояние Елисаветградского уезда Херсонской губернии за 1898 год. Медико-санитарный обзор по Елисаветградскому уезду Херсонской губернии за 1899 год : Земская медицина, заболеваемость и смертность населения : Медико-санитарный обзор / сост. В.В. Хижняков : Медико-санитарный обзор / сост. В.В. Хижняков. - Елисаветград : Тип. Гольденберга, 1898 , 1899 ; Елисаветград : Тип. Д.М. Шполянского, 1900. - 118,81,134,155,101 с., паг. разд. : табл.


Земская медицина и санитарное состояние Елисаветградского уезда Херсонской губернии за 1897 год : Медико-санитарный обзор / Укл. В.В. Хижняков. - Елисаветград : Тип. Гольденберга, 1898. - 118,81 с. : табл., 1 л. карти

Хижняков В.В. Воспоминания. — НИИ им. Н.А. Семашко. Ф.9. Оп.1. Д.6. Л.10.;

Хижняков В.В. Антон Павлович Чехов как врач. - Медгиз, 1947 - 133 с.

Хижняков, Василий Васильевич. Творчество Мечникова и литература о нем [Текст]: библиографический указатель / Хижняков, Василий Васильевич, Г. М. Вайндрах, Н. В. Хижнякова ; Худож. К.П.Яницкий. - М. : Медгиз, 1951. - 192 с.

Кредитные и ссудосберегательные товарищества. Сводка ответов на программу вопросов, разосланную товариществами. Приложение: 1) сводные отчеты товариществам за 1910 год, 2) балансы товариществ к 1-му июня 1911 года, 3) ведомости о назначении ссуд, 4) программа вопросов, 5) картограмма. М.: товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1911.

Кооперативно-счетоводные курсы в Московской губернии в 1912 и 1913 годах. М.: товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1913.

Ревизия кооперативных товариществ инструкторами союзов / соавт. И.Л. Горюнов. М.: Кооперативное изд., 1923 (2-е изд. — 1925; 3-е изд. — М.; Л.: Книгосоюз, 1926).

Указания по счетоводству сельских товариществ в современных условиях // Ищенко Н.А. Руководство по счетоводству сельскохозяйственных и кредитных товариществ. М.: Кооперативное изд., 1923.

Учитесь ревизии. Краткое руководство для кооперативных ревизионных комиссий. М.; Л.: Кооперативное изд., 1925 (2-е изд. — М.; Л.: Книгосоюз, 1926; 3-е изд. — М.: Книгосоюз, 1927, под названием: Учитесь ревизии. Краткое руководство для ревизионных комиссий кооперативных товариществ; 4-е изд. — М.; Л.: Книгосоюз, тип. «Ленинградской правды», 1928; 5-е изд. — М.: Книгосоюз, Мосполиграф, 13-я тип. «Мысль печатника», 1929; 6-е изд. — М.: Книгосоюз, типо-лит. им. т. Воровского, 1930).

Капиталы кооперативного товарищества. Их значение, источники образования, назначение, соотношение и учет. М., 1927.

Письма об артельном счетоводстве. К членам промысловых артелей. М.: Книгосоюз, 5-я тип. Транспечати НКПС «Пролетарское слово», 1927.

Ревизионная комиссия промыслового кооператива. Материалы для выработки инструкции. М.: РПО Всекопромсоюза, типо-лит. им. т. Воровского, 1930.Cтатті

  • Земскомедицинские вопросы в собрании Александрийского уездного земства (1897)
  • Волостная и сельская медицина в Елисаветградском уезде
  • Земскомедицинские вопросы в Елисаветградском уездном земском собрании (1897)

Література про життя і діяльність

Гончарова С. Г. Земский врач В. В. Хижняков : (К 125-летию со дня рождения) [Текст] / Гончарова С. Г. // Пробл. соц. гигиены и история медицины. - 1997. - N2 ;

Горская Н.И. Попытка введения волостного земства в Смоленской губернии / / Общественная мысль и политические деятели России XIX и XX веков. Мат. науч. конф. — Смоленск, 1996. — С.144-148.;

Государственный аппарат России в годы революции и гражданской войны [Text] : Материалы Всероссийской конференции 22 декабря 1997 г. / Российский государственный гуманитарный университет (М.), Историко-архивный институт, Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций ; сост.: А. Ю. Бахтурина, Г. В. Кожевникова ; ред. Т. Г. Архипова. - науч. изд. - М. : Издательский центр РГГУ, 1998. - 233 с. - Алф. указ. имен : с. 225 — 231.

Кохан А. Василь Хижняков — лікар, публіцист, політик // Народне слово. - 1997. - 9 серпня. - С. 4

Кохан А. Василь Хижняков - лікар, публіцист, громадський діяч / А. Кохан // Городской курьер. - 2011. - 30 июня. - С. 7

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 500 Имя: Хижняков, Василий Васильевич (14 июля 1871 в Чернигове — ?) — журналист, кооператор

Псевдонимы: В.; В. В. Х.; В. Х.; В. Х. В.; —въ; М—н; Москвин; Москвич; Х.; Х—ов; Х—ов, В.; Хо—в, В.; Х—ов, В. В.; Х—ъ; W.; X. Y. Z.

Протоколы совещания земских и городских врачей и представителей управ Херсонской губернии. — Херсон, 1898. — С.27.

Соловьев З.П. Избранные произведения — М., 1970. — С.483.;

Хижняков Василий Васильевич (1871-1949), санитарный врач, публицист. Музей Ин-та организации здравоохранения, ф. 9, 11 папок, 1900-е гг. -1946.

Хижняков Василий Васильевич (1871-1949) // Большая советская энциклопедия : В 65 т. / Ред. О.Ю. Шмидт,; Под общ. ред. В.В. Куйбышева, Н.И. Бухарина, В.П. Затонського и др. - М. : Сов. энциклопедия. - 1926 Т. 59 : Францоз - Хокусаи. - 1935. - С. 537.


Web-бібліографія

1.Хижняков Василий Васильевич //Национальная энциклопедическая служба http://interpretive.ru/dictionary/1019322/word/hizhnjakov-vasilii-vasilevich

2.Хижняков Василий Васильевич (1871-1949) — публицист// Фонд: 295 Ед.хранения:117Дата:1871-1949 Статьи о Н. Ф. Анненском, Г. И. Успенском и др.; библиографические указатели: "И. И. Мечников", "И. П. Павлов"; письма К. К. Арсеньева (1909), А. Ф. Кони (1910), А. Ф. Фортунатова (1917) и др.; биографические материалы. http://libinfo.org/index/index.php?id=115194

3.Экаунтология. Бухгалтерский отчет: теория и история — Хижняков Василий Васильевич http://accountology.ucoz.ru/index/khizhnjakov_vasilij_vasilevich/0-15339

4.Платонов О.А. Терновый венец России. Тайная история масонства Масонская галерея России. Словарь масонов XVIII — XIX веков (до царствования Николая II)//Хижняков Василий Васильевич http://modernlib.ru/

5.Гончарова С.Г. В.В. Хижняков — типичный представитель земской демократической интеллигенции конца ХІХ начала ХХ вв.// Интеллигенция в России http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25925/1/conf_intel_v.1_1997.pdf