Соколовська Жанна Павлівна

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Жанна Павлівна Соколовська

народилася — 01.08.1932
місце народження — м. Мала Виска, Кіровоградська область, Україна
дата смерті — 27.07.2012

Жанна Павлівна Соколовська (01.08.1932; м. Мала Виска Кіровоградської області –27.07.2012) – український лінгвіст, дослідниця лексичної семантики, доктор філологічних наук, професор. Народилася в м. Мала Виска. Працювала в КДПІ ім. О.С.Пушкіна.

Життя і діяльність

Соколовська Жанна Павлівна народилася 1 серпня 1932 року в Малій Висці Кіровоградської області. Батько, Павло Олександрович, у передвоєнні роки був редактором районної газети „Червоний прапор”, мати вчителювала у СШ № 3. У цій же школі навчалась Жанна. У 1940 році сім’я переїхала в Кіровоград. Батько загинув при обороні Києва. Мати залишилася з трьома малолітніми дітьми.

Після школи Жанна вступила до філологічного факультету Одеського державного університету, який закінчила у 1955 році. Працювала у Багдадському, Кишинівському університетах, навчальних закладах Польщі, Болгарії, Угорщини. З вересня 1972 року приїхала на роботу в Кіровоградський педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, де викладала 16 років. З 1981 по 1987 рік - завідувала кафедрою загального мовознавства й читала курси з фонетики, лексикології російської мови, загального мовознавства. У 1970 році захистила кандидатську дисертацію, а у 1981 – докторську. 20 вересня 1982 року їй присвоєна вчена ступінь доктора філологічних наук. У 1984 році Ж.Соколовська стала професором кафедри загального мовознавства.

Після Кіровограда довгий час працювала в Івано-Франківському педагогічному інституті, де з 1988 року була завідуючою кафедрою російської мови, а з 1995 року – на посаді завідуючої кафедрою слов’янських мов. Після 1996 року працювала у Ялтинському університеті менеджменту, у Сімферополі – в Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського, Таврійському екологічному університеті.

Жанна Павлівна Соколовська відома як дослідниця семантичної структури мови. В 1979 року випускає монографію “Система в лексичній семантиці”, де вперше було зроблено спробу системного опису семантичних відношень у лексиці на матеріалі російських прикметників. На підставі положень, викладених у докторській дисертації, проводилась робота над проектом і складанням картотеки ідеографічного словника української мови. Її монографії і підручники широко використовувалися і використовуються у вищій школі. Науковий доробок Ж.П.Соколовської налічує понад 100 робіт, серед яких 13 монографій з лексичної семантики. ЇЇ праці сприяли розвитку вітчизняної та зарубіжної лінгвістики. Талановитий педагог – учні Жанни Павлівни сьогодні працюють у багатьох навчальних закладах України й за її межами. У 2002 році у Ялті відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю доктора філологічних наук, професора Жанни Павлівни Соколовської. Сім’я Ж.П. Соколовської – сім’я вчених: чоловік О.М. Рудяков – доктор наук, професор, син – доктор наук, професор, викладач Київського національного університету. Померла 27 липня 2012 року.

Бібліографія

Соколовская Ж. П. Проблема лексической синонимии в современной лингвистике [пособие для студентов филологического факультета]. — Кишинев, 1970.

Соколовская Жанна Павловна. Система в лексической семантике: анализ семантической структуры слова / Жанна Соколовская. - Киев: Вища школа, 1979. - 189 с. - Библиогр. с. 179-186

Соколовская Жанна Павловна. Опыт системного описания семантических отношений в лексике: на материале русских имен прилагательных: спец. рус. язык.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филолог. наук / Жанна Соколовская; Ин-т языковед. им. А. А. Потебни. - [б. м.]: К., 1981. - 28 с.

Пособие по лексике: виды работ, проспект учебного (школьного) идеографического словаря русского языка / Кировоградский областной институт усовершенствования учителей, Кировоградский педагогический институт им. А. С. Пушкина; ред. Ж. П. Соколовская. - Кировоград, 1988. - 266 с. – Библиогр.: с. 142

Соколовская Жанна Павловна. Проблемы системного описания лексической семантики / Ж. П. Соколовская. - К.: Наук. думка, 1990. - 182,[1] с.; 21 см. - Библиогр. в примеч.: с. 178-181

Соколовская Ж. П. «Картина мира в значениях слов». - Симферополь: Таврия, 1993. - 231 с.

Соколовская Ж. П. Семантическая структура слова и «картина мира»: «семантические фантазии» или «катехизис семантики». - Симферополь: РИО Таврического экологического института, 1998. - 184 с. Соколовская Ж. П. «Картина мира» в значениях слов: «семантические фантазии» или «катехизис семантики?». - Симферополь: РИО Таврического экологического института, 1999. - 232 с.

Соколовська Жанна Павлівна. У ділове спілкування - державну мову / Жанна Соколовська, Валентина Власенко, Лідія Щербачук. - К.: Грамота, 2004. - 294,[1] с

Соколовська Ж.П. Чи заперечував О. Потебня багатозначність / Ж. П. Соколовська // Мовознавство. - 1992. - № 1. - С. 17-21

Література про життя і творчість

Тільнов В. Гість Малої Виски - відомий науковець / В. Тільнов // Маловисківські вісті. - 2003. - 4 червня. - С. 3

Чернецький В. Нове осмислення системності в лексико-семантичній підсистемі мови / В. Чернецький // Мовознавство. - 1991. - № 6. - С. 74-75

Рец. на Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики / Ж. П. Соколовская. - К.: Наукова думка, 1990

Web-бібліографія

Історія кафедри – Кіровоградський державний педагогічний університет ім.О.С.пушкіна

Соколовская Ж. П. Некролог

Соколовська Жанна Павлівна - Вікіпедія