Окснер Альфред Миколайович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Альфред Миколайович Окснер

народився — 08.02.1898
місце народження — м.Єлисаветград, Херсонська губернія
дата смерті — 20.11.1973
місце смерті — м.Київ
місце поховання — Байкове кладовище, м.Києв

Альфред Миколайович Окснер - (8 лютого 1898 року, Єлисаветград — 20 листопада 1973 року, Київ) - відомий український вчений-ліхенолог, організатор Українського ботанічного товариства (1956-1973), фундатор Національного ліхенологічного гербарію України, професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, член редколегії “Українського ботанічного журналу” (1956-1973), заслужений діяч науки України.


Життя і діяльність

Альфред Миколайович Окснер народився 8 лютого (22 за старим стилем) 1898 року в місті Єлисаветграді Херсонської губернії. Батько - граф Микола Окснер, прапорщик запасу, землероб; мати — Вільгельміна (дівоче прізвище Шварц). Все своє життя він повинен був приховувати своє походження, навіть змінив дату народження. За деякими даними він народився 15 лютого 1898 року.

В 1917 році Альфред Окснер закінчив Єлисаветградську класичну чоловічу гімназію і вступив до Київського університету на природничий відділ фізико-математичного факультету. Ще в студентські роки працював у лабораторії Ботанічного саду при Київському університеті. У 1920-1922 роках Альфред Миколайович Окснер викладає природознавство у середніх школах та сільськогосподарському технікумі рідного міста. Він вивчає місцеву флору. Результатом цих досліджень стала його перша друкована праця “Рідкісні рослини Зінов'євського округу на Херсонщині”. Працюючи над нею, він серйозно захопився вивченням мохів та лишайників. Експедиції на Урал, в Забайкалля, Західний Сибір, Арктику, на Кольський півострів, Кавказ, Алтай дали йому цінний матеріал для наукового опрацювання. Зібрані ним рослини лягли в основу гербарію Інституту ботаніки Академії Наук України. Його наукові досягнення були такі вагомі, що в 1935 році йому було присвоєно наукове звання кандидата біологічних наук без захисту дисертації. А.М.Окснер не полишає роботу і в роки Великої Вітчизняної війни.

У 1942 році в умовах евакуації він підготував дисертацію і йому було присвоєно наукове звання доктора біологічних наук. У 1943 році стає професором, у 1968 - отримує звання заслуженого діяча науки України; у 1972 році був обраний член-кореспондентом НАН України. В системі Академії Наук України А.М.Окснер працював з 1922 року, коли його призначили позаштатним співробітником Ботанічного кабінету і Гербарію Академії. В Інституті ботаніки АН України А.М.Окснер був аспірантом, науковим співробітником, а з 1931 року — завідуючим відділом ліхенології, який очолював до останніх днів життя. Вершиною флористичних досліджень А.М.Окснера стала його фундаментальна праця “Флора лишайників України”(т.1 -1956 р., т.2, ч.1 — 1968 р., ч.2 — 1993 р.) Останній том вийшов після смерті автора, його підготували співробітники Інституту ботаніки АН України ім. М.Г.Холодного. В передмові до книги редактор І.І.Абрамов написав: “Автор книги, видатний радянський ботанік А.М.Окснер помер до її видання. Але в останні дні свого життя він уважно ознайомився з першою коректурою, зробив виправлення. ...Видана книга увінчує працю його життя, вона стане настільним посібником для спеціалістів й широкого кола біологів, яких турбують проблеми еволюції”.

Помер А.М.Окснер 20 листопада 1973 року. Похований на Байковому кладовищі у Києві.

На базі Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України заснована премія А.М.Окснера за кращу молодіжну роботу в галузі практичного використання лишайників, що буде присуджуватися за результатами конкурсу раз на 2-3 роки. Комісія по премії А.М.Окснера сприятиме фінансовій підтримці молодих науковців у відвіданні національних та міжнародних ліхенологічних форумів.


Бібліографія

Наукові і творчі матеріали

Монографії:

1.Лихенофлора Урала (1926-1931);

2.Определитель лишайников УССР, вып.1, 2 (1971, 1974)

3.Флора лишайників України. В 2-х томах. Т.1./Академія Наук Української РСР, Інститут ботаніки.- К.: Вид-во АН УРСР, 1956. - 495с.

4.Анализ и история происхождения лихенофлоры Советской Арктики (1942): докторская диссертация.

Статті:

1.Нові обрісники для України (1927);

2.Про новий вид Lecania з України (1931);

3.Лишайники басейну рік Лени, Яни, Індігірки та Південного Прибайкалля (1940);

4.Стан і перспективи вивчення спорових рослин УРСР (1941);

5. Эволюция флор Голарктики и распространение биполярных лишайников// Конференция по проблемам органической эволюции: Тезисы доклада. - Уфа: Б.И., 1943. -С. 168-178;

6.О происхождении ареала биполярных лишайников// Ботанический журнал СССР. -1944.- Т.29. - № 6. С. 243-256;

7.Понятие о виде в свете мичуринской биологии: доповідь і матеріали до неї (1953).

8.Новий лишайник Leptotrema lithophila Sp. N.у флорі СРСР (1960);

9.Новий вид флори СРСР рід Bomylosprora dnot (1964);

10.Історія ліхенологічних досліджень на Україні (1967);


Література про життя і діяльність:


1.Академія наук України. Персональний склад, 1918-1993. - К., 1993. - С. 238;

2. Николаевич // Биобиблиография ученых Украинской ССР / Е.Ф. Солонина, О. Б. Блюм, А. Т. Артюшенко.- К.: Наук. думка, 1988., 26 с.

3.Миколайович // Видатні вчені Національної Академії Наук України: Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (1918-1998): Путівник / НАН України. НБУ ім. В.І.Вернадського; Ін-т рукопису та ін.; Редкол.: О.С.Онищенко (голова) та ін.; Укл. О.С.Боляк та ін.; Передм. Л.А.Дубровіної та ін. - К.: НБУ ім. В.І.Вернадського, 1998. - С.188-190.

4.Миколайович :[Некролог] // Вісник АН УРСР. -1974. - С. 2;

5.Бачурина Г.Ф. Миколайович : (До 60-річчя з дня народження) // Український ботанічний журнал. - 1958. - Т.15. - № 3;

6.Кондратюк С. Він мав величезну жадобу до знань і був відданий науці: До 100-річчя А.М.а / С. Кондратюк // Вечірня газета. - 1998. - 6 лютого. - С. 9

7.Кондратюк С. Граф звання доктора наук міг і не захищати: До 100-річчя з дня народження відомого вченого-земляка / С. Кондратюк // Кіровоградська правда. - 1998. - 10 лютого

8.Копачевський Е.Г., Блюм О.Б. Миколайович : ( До 70-річчя з дня народження) //Український ботанічний журнал. - 1968.- Т.25.- № 2;

9.Проводян Г. Такий захоплюючий світ рослин: Виповнилося 105 років від дня народження нашого земляка доктора біології а а / Г. Проводян // Народне слово. - 2003. - 1 березня. - С. 2


Web-ресурси

Миколайович// Вікіпедія

Миколайович. Определитель лишайников СССР. Выпуск 2.

Миколайович.//Персоналії

Николаевич - украинский ботаник

Жизнь в поисках Сфинкса