Немировський Євген Львович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Євген Львович Немировський

народився — 21.04.1925
місце народження — м. Зінов'євськ Одеської губернії, нині - Кіровоград

Євген Львович Немировський (21 квітня 1925, м. Зінов'євськ) - відомий російський вчений-книгознавець, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент РАПН, член АН Республіки Чорногорія. Головний науковий співробітник Російської книжкової палати.


Життя і діяльність

Євген Львович Немировський народився 21 квітня 1925 року в Зінов'євську (до революції - Єлисаветград, а нині - Кіровоград). Його дід - знаменитий єлисаветградський лікар і антрополог Самуїл Абрамович Вайсенберг (1867-1928), якого в енциклопедіях називали „найвидатнішим після Ч.Ломброзо представником першого покоління єврейських антропологів”. Невдовзі сім'я переїхала до Москви. У 15-річному віці Немировський отримав першу премію на конкурсі юних істориків за твір на тему „Староєгипетський фараон Ехнатон”.

У 1944 р. Є.Л. Немировський стає студентом механіко-машинобудівного факультету Московського поліграфічного інституту і одночасно - редакційно-видавничого факультету Московського заочного поліграфічного інституту. З 1945 р. – позаштатний кореспондент газети „Вечірня Москва”, де з'являються репортерські нотатки студента-поліграфіста про міські події. У студентські роки приходить і захоплення історією російської поліграфічної техніки. Його статті на цю тему публікуються в інститутській багатотиражці „Сталінський друкар”, професійному журналі „Поліграфічне виробництво”, в центральній пресі („Літературна газета” і „Огонек”) та ін. Після закінчення інституту в 1950 р. працює в Науково-дослідному інституті поліграфічного машинобудування. Протягом декількох років він спільно з Л.П. Тепловим готує велику тритомну працю з історії вітчизняної поліграфічної техніки. Ця робота так і не була опублікована, але зібраний в ній матеріал про вітчизняних винахідників-поліграфістів був використаний в численних журнальних публікаціях Є.Л. Немировського, а пізніше став основою фундаментальної монографії „Винахід Йоганна Гутенберга: з історії друкарства. Технічні аспекти” (М., 2000). У ній простежується еволюція поліграфічних технологій у світі з часу виникнення друкарства і до наших днів.

У 1967 р. Євген Львович очолив невеликий самостійний патентний відділ. В цей час здійснена ідея про випуск щорічника «Патентна література з питань поліграфічного виробництва», що складався з описів нових патентів, забезпечених розгорнутими анотаціями та кресленнями. Всього було видано вісім щорічників, що охопили матеріал за 1954-1961 рр. Розробив класифікацію поліграфічних способів відтворення текстів та ілюстрацій (1956), основи універсальної бінарної класифікації(1971).

Паралельно зі службовими обов'язками в інституті Є.Л. Немировський багато сил віддає історичним розвідкам у сфері книгодрукування. Згадуючи цей час, Євген Львович стверджує: „У шістдесятих роках я знайшов свого основного героя. Ним став російський першодрукар Іван Федоров”. У 1964 р. широко відзначалося 400-річчя російського книгодрукування, приурочене до дати виходу в світ першої точно датованої друкованої книги – „Апостола” Івана Федорова. В ювілейному році побачила світ монографія Є.Л. Немировського „Виникнення книгодрукування в Москві. Іван Федоров”. Розділ „Джерелознавство та історіографія російського першодрукування”, що не увійшов до книги, в тому ж році був захищений як дисертація на отримання наукового ступеня кандидата філологічних наук. Молодий дослідник стає першим кандидатом наук з нової наукової спеціальності «Книгознавство». Життя і діяльність Івана Федорова - постійний об'єкт інтересу Є.Л. Немировського: „Початок друкарства на Україні: Іван Федоров” (М., 1974), „Іван Федоров у Білорусії” (М., 1979), „Слідами першодрукаря” (М., 1983), „Іван Федоров. Близько 1510-1583” (М., 1985), „Пам'ятник першодрукареві Івану Федорову” (М., 1988), „Подорож до витоків російського книгодрукування” (М., 1991), „Великий першодрукар: документальна повість про Івана Федорова та про пошуки і знахідки учених, що вивчали його життя і діяльність” (М., 2004). У 1975 р. Євген Львович видав бібліографічний покажчик „Початок книгодрукування в Москві і на Україні. Життя і діяльність першодрукаря Івана Федорова”. Основні підсумки власної дослідницької діяльності, а також досягнень інших вчених Є.Л. Немировський зробив у фундаментальній авторській енциклопедії „Іван Федоров і його епоха” (М., 2007).

З 1972 р. Немировський працює у відділі рідкісних книг Державної бібліотеки СРСР ім. В.Леніна на посаді завідувача сектором, а з 1974 р. очолює відділ. У 1982 р. Є.Л. Немировський перейшов на роботу до Всесоюзної книжкової палати. Тут він займається проблемами сучасної книжкової справи, аналізує та узагальнює зарубіжний досвід, прогнозує розвиток книговидавничої галузі. З ґрунтовних робіт даної тематики можна назвати дослідження „Книговидання в СРСР: цифри і факти, 1917-1987” (М.,1987).

Немировський поглиблено вивчав спадщину білоруського першодрукаря Франциска Скорини. Він автор низки статей і бібліографічного довідника „Початок книгодрукування в Білорусії і Литві. Життя і діяльність Франциска Скорини: опис видань і покажчик літератури, 1517-1977” (М., 1978). У 1988 р. в Мінську білоруською мовою вийшов збірник документів і матеріалів про Скорину, підготовлений вченим спільно з В.І. Дорошкевичем. У 1990 році у Мінську видана об'ємна монографія Є.Л. Немировського „Франциск Скорина: життя і діяльність білоруського просвітителя”, документальна повість «Слідами Франциска Скорини», бібліографічний покажчик про друкарню білоруською мовою. За ці роботи Є.Л. Немировський в 1990 р. був нагороджений вищою державною нагородою БРСР - медаллю Франциска Скорини, а в 1994 р. удостоєний Державної премії Республіки Білорусь за цикл робіт „Скорина і білоруська культура”.

У 1986 р. Є.Л. Немировский спільно з Національною бібліотекою Чорногорії бере участь у підготовці багатотомної „Чорногорської бібліографії”. Також вийшли друком чотири його праці та десятки публікацій, що мали велике значення для національної культури і науки Чорногорії. Це монографія, яка супроводжувала факсимільне видання первістка чорногорського друкарства „Октоїх первогласник Джурджа Црноєвіча 1494”. „Чорногорська бібліографія. Т. 1. Кн. 1: Видання Джурджа Црноєвіча 1494-1496” (Цетіньє, 1989) і „Чорногорська бібліографія. Т. 1. Кн. 2: Видання Божідара і Віченцо Вуковича, Стефана Мариновича, Якова з Кам'яної Річки, Ієроніма Загуровіча, Якова Крайкова, Джованні Антоніо Рампацето, Марка і Бартоломея Джин” (Цетіньє, 1993). Капітальна і багатоаспектна монографія „Початок друкарства в Чорногорії (1492-1496)”, що вийшла в Цетіньє до 500-річчя чорногорської друкарської справи. Праці мали широкий резонанс у південнослов'янських країнах. У 1995 р. вже в Росії російською мовою опубліковано монографію Є.Л.Немировського „Сербські монастирські друкарні XVI століття”. У 1996 р. уряд Чорногорії нагородив Є.Л. Немировського премією „Макарій”, а Чорногорська академія наук і мистецтв обрала його своїм членом-кореспондентом.

У 1993 р. Євген Львович повертається в Російську Державну бібліотеку на посаду головного наукового співробітника. З 2000 р. він знову працює у відділі рідкісних книг. Цей період життя вченого ознаменований багатьма великими звершеннями. З 1996 р. в Баден-Бадені у видавництві Валентина Кернера регулярно виходять томи „Зведеного каталогу стародруків кирилівського шрифту”. Робота над першою серією каталогу (із 9 томів), покликаної охопити всі слов'янські інкунабули і палеотипи, завершена. Зведений каталог Є.Л. Немировського отримав схвалення міжнародного співтовариства бібліографів та істориків книги. На нього було опубліковано близько 20 рецензій у науковій періодиці Білорусі, Великобританії, Німеччини, Польщі, Сербії, Хорватії, Чорногорії.

З кінця 2002 р. Є.Л. Немировський за сумісництвом працює на посаді головного наукового співробітника Наукового центру досліджень історії книжкової культури при НВО „Видавництво „Наука” РАН. Тут він реалізує масштабний науковий проект з підготовки багатотомної „Історії слов'янського кирилівського книгодрукування XV - початку XVII століття”. У 2003-2008 рр. у видавництві „Наука” вийшли три томи (у чотирьох книгах), присвячені виникненню слов'янського книгодрукування в Польщі, початок виробництва друкованої книги у південних слов'ян і у Валахії. Черговий, вже готовий до друку том розповість про діяльність Франциска Скорини.

Яскрава сторінка творчості Є.Л. Немировського - вивчення життя і діяльності творця європейського друкарства Йоганна Гутенберга. Монографія „Йоганн Гутенберг. Близько 1399-1468” вийшла в 1989 р. у видавництві „Наука” (серія „Науково-біографічна література”).

Євген Львович завжди приділяв багато сил популяризації знань про книгу і книжкову справу. Протягом десятиліть його статті друкувалися в газеті „Книжное обозрение”, журналах „Світ книг”, „Поліграфія”, „Філателія СРСР”, „Російська мова”, „Поліграфіст і видавець”, „Курсив”, „КомпьюАрт”, „Про книги” та ін. Він завжди був у гущі книгознавчого життя, ставав організатором і неодмінним учасником безлічі книгознавчих конференцій, виступав на засіданнях Секції книги Центрального будинку вчених Академії наук, керував роботою клубу книголюбів Центрального будинку працівників мистецтв, проводив заняття зі студентами Московського поліграфічного інституту та Московського державного інституту культури. Під керівництвом Є.Л. Немировського захищено сім кандидатських дисертацій. Рецензував праці колег і виступав (понад 40 разів) офіційним опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Вчений був членом редколегій енциклопедичного словника „Книгознавство” (М., 1982) і енциклопедії „Книга” (М., 1999), „Бібліотечної енциклопедії” (М., 2007). Написав понад 300 статей, включаючи найважливіші: „Книга”, „Книгознавство”, „Книжкова справа”, „Книгодрукування”. Є.Л. Немировський - доктор історичних наук (1972), професор (1979), член-кореспондент РАПН (1991), член АН Республіки Чорногорія (1996).


Бібліографія

Окремі видання:

Немировский Евгений Львович. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров [Текст] / Евгений Львович Немировский; Под ред. и с предисл. А.А.Сидорова. - М.: Книга, 1964. - 402, [2] с.: ил., 5 л. ил. - Указ.: имен., старопеч. изд., рукописных книг: с.388-403.

Немировский Евгений Львович. С книгой через века и страны [Текст] / Е.Л.Немировский, Б.С.Горбачевский. - М.: Книга, 1964. - 377, [6] с.: ил.

Сидоров Алексей Алексеевич. Друг книги - советский библиофил / Алексей Сидоров; Авт. предисл., ред. и примеч. Е.Л. Немировский. - М.: Книга, 1981. - 207 с.: ил., портр.

Первопечатник Иван Федоров [Текст]: [Комплект открыток] / Сост. Е.Немировский. - М.: Планета, 1983. - 10 л.: цв.ил.

Немировский Евгений Львович. Мир книги [Текст]: С древнейших времен до начала XX века / Евгений Немировский; Всесоюз. добр. о-во любит. книги. - М.: Книга, 1986. - 287 с.: іл. - Указ. имен: с.277-285.

Маркушевич Алексей Иванович. Жизнь среди книг / Алексей Маркушевич; Вступ. ст. Е. Л. Немировского. - М.: Книга, 1989. - 446, [1] с.: ил.; 17 см.

Старопечатные издания кирилловского шрифта XV - первая половина XVI ст. [Текст]: Каталог коллекции / М-во культуры и искусств Украины. Одесская гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. В.Н.Райко; Авт. вступит. ст. Е.Л.Немировский. - Одесса: ОКФА, 1998. - 126, [1] с.: ил. - Библиогр.: с.38-40; Указ.: с.41-44.

Евгений Львович Немировский. Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография: к 80-летию со дня рождения. — М.: Наука, 2005. - 302 с.

Конструктор книги Ель Лисицкий / сост. и авт. послесловия. — М.: Фортуна Эл, 2006. - 126 с.: ил. (Серия «Книжная коллекция»).

Жизнь для книги: документальные портреты. — М.: Либерея-Бибинформ, 2007.— 288 с. — (Библиотекарь и время. XXI век; № 73).

Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. - М.: Энциклопедия, 2007.- 911 с.: ил., портр.

История славянского кирилловского книгопечатания XV - начала XVII века. - М.: Наука, 2008. –Т. 3: Начало книгопечатания в Валахии. — 716 с.: ил.

Николай Михайлович Сикорский — книговед и историк книги. - М.: Наука, 2008. — 44 с. (первые чтения им. Н.М.Сикорского).

Книги кирилловской печати. 1491-1550: каталог / Рос. гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги). — М.: Пашков дом, 2009. - 271 с.: ил. (Книжные памятники Российской государственной библиотеки).

Книги кирилловской печати. 1551-1600: каталог / Рос. гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги). — М.: Пашков дом, 2009. — 319 с.: ил. (Книжные памятники Российской государственной библиотеки) — Соавт. Е.А. Емельянова.

Славянские издания кирилловского (церковно-славянского) шрифта, 1491—2000: инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы. — М.: Знак, 2009. - Т. 1: 1491-1550. - 584 с.: ил.

Большая книга о книге, где повествуется о мире книжной культуры и о его подвижниках, список которых открывают в Западной Европе Иоганн Гутенберг, а у нас - Иван Федоров, а также о книгах, изменивших мир, или замечательных своим художественным убранством. — М.: Время, 2010. - 1088 с.: ил.

Статті і рецензії:

Азбуки учеников Ивана Федорова. 4.2. Азбука из собрания А.П. Мельникова // Курсив. — 2004. — № 5. - С. 65-66.

Архитектор книги: [о А.Н. Бенуа]: художники книги XX века// КомпьюАрт. - 2004. - № 9. - С. 84-88; № 10. - С. 90-94.

Обри Бердслей: Комбинация линий и пятен // Там же. - № 7. - С. 66-71; № 8. - С. 60-66.

Издательско-полиграфическая марка Блаза Баромича: очерки по истории издат. марки// Мир этикетки. - 2004. - № 1. - С. 56-58.

История глубокой печати. Гравюра на стали // Флексо-Плюс. - 2004. -№ 6. - С. 62-64.

История глубокой печати. Гравюры Уильяма Блейка // Там же. — № 4. — С. 62-64.

История глубокой печати. Цветная гравюра на металле // Там же. — № 5. — С. 68 - 72.

Мастер линий: [К.А.Сомов]: художники книги XX века// КомпьюАрт. - 2004. - № 11. - С. 89-96; № 12.-С. 82-85.

Предками данная мудрость народная // Кн. вести. - 2004. - Июнь. - С. 11.

Александр Тарасевич - зачинатель углубленной гравюры на Украине// Флеско-Плюс. - 2005. - № 3. - С. 70-72.

Анна Остроумова-Лебедева: Петербург - герой на всю жизнь: художники книги XX века// КомпьюАрт. - 2005. - № 12. -С. 82-84.

Архиепископ Филарет Гумилевский и библиография старопечатных изданий кирилловского шрифта// Румянцевские чтения: материалы междунар. конф. (5-7 апр. 2005 г.)— М.: Пашков дом, 2005. — С. 182-185.

Букварь Спиридона Соболя 1631 г.// Курсив. — 2005. - № 2. - С. 64-65.

Букварь Спиридона Соболя 1636 г.// Там же. - № 4. - С. 64-65.

Воля Николаевич Ляхов - к 80-летию со дня рождения: Художники книги XX века// КомпьюАрт. - 2005. - № 8. - С. 76-80.

Джон Симон Габриель Симмонс. Памяти книговеда, слависта и вообще хорошего человека// Книга: исслед. и материалы. —2005.-Сб. 84. - С. 294-324.

Добрый сказочник Иван Яковлевич Билибин: художники книги XX века// КомпьюАрт. — 2005. — № 2. - С. 89-94; № 3. - С. 94-98.

Евгений Лансере — толкователь русской классики: художники книги XX века// Там же. - № 4. — С. 96-99; № 5. - С. 78-82.

Знакомство и сотрудничество с Душаном Мартиновичем// Зборник радова посвепиен Душану Мартиновипу. – Подгорица. – 2005 (2006). – С. 195-202.

Издательская марка (монограмма) и экслибрисы Альбрехта Дюрера// Мир этикетки. — 2005. — № 1.-С. 56-62.

Издательская марка на моих экслибрисах// Там же. - № 2. - С. 61-62.

Издательская марка Сабашниковых// Там же. —№ 4. - С. 60-62.

Издательские марки (монограммы) и экслибрисы Лукаса Кранаха// Там же. - № 3. - С. 58-62.

История глубокой печати. Английские мастера углубленной гравюры// Флексо-Плюс. Флексография и специальные виды печати. - 2005. - № 1. -С. 68-72.

История глубокой печати. Гравированные на меди иллюстрации русских Библий XVIII века// Там же. - № 5. - С. 70-72.

История глубокой печати. Гравюры Алексея Зубова// Там же. - № 4. - С. 62-64.

История глубокой печати. Гравюры Степана Галактионова// Там же. - № 6. - С. 60-64.

История глубокой печати. Русские цельногравированные святцы XVIII века// Там же. — № 2. - С. 62-64.

Книжная графика Бориса Кустодиева: художники книги XX века// КомпьюАрт. - 2005. - № 6. -С. 74-79; № 7. - С. 74-78.

Лев Бакст: художники книги XX века// Там же. - № 1.-С. 80-84.

Личный знак и поздравительные открытки Джона Симмонса// Мир этикетки. - 2005. - № 6. -С. 59-62.

Марка издательства «Инзель»: очерки по истории издательской марки// Там же. - № 5. - С. 60-62.

Международное сотрудничество России в области общей теории книговедения и истории книги// Роль книгоиздания в развитии международных научных и культурных контактов: материалы междунар. науч. конф. (Москва, 21-23 сент. 2005 г.) - М.: Наука, 2005. - С. 191-195.

«Мне нужно тряпье для моей мельницы...» //Рос. печатник. - 2005. - № 2. - С. 32-34.

Московская Азбука Василия Бурцева 1637 г. // Курсив. - 2005. - № 5. - С. 68-69; № 6. - С. 76-79.

Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова: 75 лет службы на благо отрасли// Кн. бизнес. — 2005. - № 1. -С. 67.

Николай Сикорский// Мы из МПИ: Московский полиграфический институт. — М.: Изд-во МГУП, 2005. - Т. 1. - С. 90-93.

Новые книги о книге и книжном деле: Болгарская энциклопедия книжного дела: [Българска книга: Енциклопедия. София; Москва: Репкой, 2004] //КомпьюАрт. - 2005. - №7. С. 79-80. - Подп.: Книговед.

Новые книги о книге и книжном деле: [Васильев В.И. Из истории России. Академическая книга в 1991-2001 годах: к 10-летию воссоздания Российской академии наук. М.: Наука, 2004] // Там же. - №3. - С. 87-88. - Без подп.

Новый труд по истории западноевропейской книги позднего средневековья: [Долгодрова Т.А. Немецкая и нидерландская книга XV века. М., 2002] //Книга: исслед. и материалы. - 2005. - Сб. 83. - С. 377-380.

Острожская Библия: как находили и вводили в научный оборот самое знаменитое издание Ивана Федорова // Федоровские чтения, 2005. - М.: Наука, 2005. - С. 89-166.

Первая московская Азбука Василия Бурцева 1634 г. // Курсив. - 2005. - №1.- С. 56-60.

Славянские издания кирилловского (церковно-славянского) шрифта (1491-2000). 1. Издания Швайпольта Фиоля // Мир библиогр. - 2005. - №3. -С. 68-73.

Собрание книг кирилловской печати в Российской государственной библиотеке: (ист. очерки) // Библиотековедение. — 2005. - №2. - С. 72-78; №3. -С. 52-59; №4. - С. 60-70; №5. - С. 56-63.

Томас Теодор Гейне: художники книги XX века // КомпьюАрт. — 2005. —№10.-С. 94, 96, 98-100.

Черно-белое мастерство Феликса Валлоттона: художники книги XX века // Там же. — №9. -С. 79-86.

Я верю в силу книг // Мы из МНИ: Московский полиграфический институт. — М.: Изд-во МГУП.- 2005.-Т. 1.- С. 270-277.

Альфонс Муха: художники книги XX века //КомпьюАрт. - 2006. - №4.-С. 93-100.

Анна Остроумова-Лебедева: Петербург — герой на всю жизнь: художники книги XX века (окончание) // Там же. - №1. - С. 83-85.

Букварь Симеона Полоцкого // Курсив. — 2006.- №1. - С. 79-80; №2. -С. 78-79.

Ветхозаветные прочтения Эрнста Неизвестного: художники книги XX века // КомпьюАрт. — 2006. —№7. - С. 84-89.

Издательские марки «Всемирной литературы» // Мир этикетки. — 2006. —№4. - С. 59-60.

Издательские марки Яна Чихольда // Там же. - №2. - С. 60-63.

История глубокой печати: камера-обскура – про образ фотоаппарата: свет-художник // Флексо-Плюс. - 2006. - №2. - С. 60-63.

История глубокой печати: открытие светочувствительности // Там же. -№1.- С. 62-65.

К вопросу о редакторской правке Острожской Библии 1581 г. // Румянцевские чтения: материалы междунар. науч. конф. (11-13 апр. 2006 г.) - М.: Пашков дом, 2006. — С. 207-208.

К 100-летию со дня рождения В.А. Маркуса // Мы из МПИ: Московский полиграфический институт. - М.: Изд-во МГУП, 2006. - Т. 2. - С. 424-427.

Каталоги книг кирилловской печати университетских библиотек // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: к 250-летию вузов, книгоиздания в России: материалы междунар. науч. конф. (Москва, 20-21 сент. 2006 г.) – М.: Наука, 2006. - С. 203-206.

Марки издательства «Рюттен унд Лёнинг» // Мир этикетки. — 2006. —№1.- С. 60-62.

Международное сотрудничество России в области общей теории книговедения и истории книги // Книжная культура в трудах ученых стран СНГ: сб. ст. — М.: Наука, 2006. -С. 133-138.

Мировой фонд изданий Ивана Федорова // Рукописна і стародрукована книга. Міжнар. наукова конф. (XII Федорівський семінар) Львів 23—25 квітня 2004. - Львів, 2006. - С. 36.

Опознавательные знаки журнала «Магацин» // Мир этикетки. - 2006. - №3. - С. 58-60.

Русские художники-футуристы: художники книги XX века // Там же. -№12.-С. 65-69.

Станислав Выспянский: художники книги XX века // Там же. — №11. — С. 73-76.

Эль Лисицкий. Типограф. Художник. Архитектор // Конструктор книги Эль Лисицкий. — М.: Фортуна Эл, 2006. - С. 100-124.

Алексей Алексеевич Сидоров // КомпьюАрт. —2007. - №8. - С. 78-84; №9. - С. 82-86.

Апостол 1564 г. Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца в книгохранилищах мира // Федоровские чтения, 2007. - М.: Наука, 2007. - С. 5-51.

Дарственные записи на некоторых книгах моей библиотеки // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: материалы XI Междунар. науч. конф. - СПб., 2007. -С. 82-87.

Заметки о старопечатных изданиях [Ст.] 2. К вопросу о редакторской правке Острожской Библии 1581 г. // Confraternitas. Ювілейний зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. — Львів, 2007. -С. 187-188.

Зинаида Кузьминична Соколовская. К 80-летию со дня рождения //Книга: исслед. и материалы. - М.: Наука, 2007. - Сб. 87, ч. 2.-С. 231-235.

Издания Ивана Федорова в собрании Российской государственной библиотеки // Библиотековедение. - 2007. -№4.-С. 56-61.

Издательские марки отделов Наркомпроса // Мир этикетки. — 2007. —№1.-С. 62-63.

Книговедческие труды Я.Д. Исаевича // Научная книга на постсоветском пространстве: материалы II Междунар. науч. конф. (Москва, 19-21 сентября 2007 г.). - М.: Наука, 2007.-Ч. 2.-С. 103-110.

Монографическая серия «История славянского кирилловского книгопечатания XV — начала XVII века»: истоки и перспективы // Грани книжной культуры: сб. науч. трудов к юбилею Науч. центра исслед. истории кн. культуры. — М.: Наука, 2007. - С. 57-70.

Первый доктор книговедения: к 100-летию со дня рождения Виктора Александровича Истрина // Книга: исслед. и материалы. - М.: Наука, 2007. - Сб. 86, ч. 1.-С. 147-155.

Сводный каталог книг кирилловской печати: перспективы создания //Кириллица: от возникновения до наших дней: установоч. докл. и тез. междунар. науч.-практ. конф. — М., 2007. - С. 46.

Старопечатные издания кирилловского шрифта в Парижской Национальной библиотеке // Федоровские чтения, 2007. — М.: Наука, 2007. - С. 197-200. — Соавт.: Т.А. Долгодрова.

Три редакции «Библиотеки Российской» епископа Дамаскина // Румянцевские чтения: материалы междунар. науч. конф. (10-12 апр. 2007 г.) - М., 2007. - С. 257-259.

Федор Филиппович Максименко. К 110-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти украин. книговеда и библиографа // Книга: исслед. и материалы. - М.: Наука, 2007. -Сб. 87, ч. 2. - С. 187-230.

Издание сочинений Феофана Прокоповича // Книжная культура: опит прошлого и проблемы современности: к 280-летию академического книгоиздательства России: материалы междунар. науч. конф. (Москва, 18-19 дек. 2008 г.). - М.: Наука, 2008. - С. 240-246.

Издания Ивана Федорова в собрании Российской государственной библиотеки. Статья 2: Заблудовская типография //Библиотековедение. — 2008.- №2. - С. 58-62.

Книги, изменившие мир: Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова // Про книги: журн. библиофила. — 2008. — №3. -С. 65-71.

Книги, изменившие мир: Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» // Там же. - №2. - С. 111-117.

Книги, изменившие мир: Себастьян Брант «Корабль дураков» // Там же. - №4. - С. 15-23.

Неизвестные экземпляры изданий Франциска Скорины // Книга — источник культуры: проблемы и методы исследования: материалы междунар. науч. конф. (Минск, 25—27 нояб. 2008 г.) - М.: Наука; Минск: ЦНБ Беларуси, 2008. - С. 227-230.

Новый труд о Франциске Скорине // Там же. - С. 230-232.

«Окно в Европу не закрывалось» // Кн. обозрение. - 2008. - №17 (2183). -С. 10.

Сосуществование кирилловского церковно-славянского и гражданского шрифтов в XVIII в. // Три столетия русского гражданского шрифта (1708-2008): материалы науч. конф. «Иныя гражданския книги печатать темиж новыми азбуками». 3 июня 2008 г. - М.: Пашков дом, 2008. - С. 156-159.

Три редакции «Библиотеки Российской» епископа Дамаскина // Румянцевские чтения. Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценностей и решении демографических проблем: материалы междунар. науч. конф. (15—16 апр. 2008 г.). — М.: Пашков дом, 2008. - С. 281-284.

Белоросика на страницах каталога Национальной библиотеки Украины // Славянское книгопечатание и культура книги: материалы междунар. науч. конф. (Минск, 16-18 сент. 2009 г.) - М.: Наука; Минск: ЦНБ Беларуси, 2009. - С. 65-68.

История кирилловского книгопечатания в сборнике «Книга. Исследования и материалы» // Книга: исслед. и материалы. —М.: Наука, 2009. - Сб. 90, ч. 1-2. - С. 62-73.

Книга в её отношении к «властям предержащим» (на материале книг кирилловской печати) // Наука о книге: традиции и инновации: к 50-летию сб. «Книга. Исследования и материалы»: материалы XII Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апр. 2009). - М.: Наука, 2009. - Ч. 1. - С. 50-57.

Книги, изменившие мир: Даниель Дефо. Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка // Про книги: журнал библиофила. -2009. -№1. -С. 91-95.

Книги, изменившие мир. Удивительные приключения и военные подвиги барона Мюнхгаузена // Там же.-№2.-С. 116-120.

Когда вышло в свет Виленское Четвероевангелие 1600 г. с сигнатурами? // Румянцевские чтения. Историко-культурные традиции и инновационные преобразования России, просветительская ответственность библиотек: материалы междунар. науч.конф. (21-23 апр. 2009 г.). - М.: Пашков дом, 2009. —Ч. 1.-С. 173-175.

Сводный каталог книг кирилловской печати 1491-2005 гг.: пути и перспективы создания // Традиционная книга и культура позднего русского средневековья. - Ярославль: Ремдер, 2008. - 4.1. -С. 223-229.

Сказание о начале книжного дела // Рус. история. - 2009. - №1. -С. 14-20.

«Сладостное почитание книжное»: [Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Рукописные и печатные книги кириллической традиции XVI—XX веков из собрания А. Г. Елфимова. — Новосибирск, 2006// Про книги: журн. библиофила. - 2009. - №5. - С. 115-119.

Труды сотрудников отдела редких книг РГБ о кирилловском книгопечатании // Вивлиофика: История книги и изучение книжных памятников. — М.: Пашков дом, 2009. — Вып. 1.-С. 86-94.

Література про Є.Л.Немировського

Динерштейн Е.А. Торжество типографики: [Немировский Е.Л. Эль Лисицкий — Владимир Маяковский. - М., 2003] // Книга: исслед. и материалы. - М.: Наука, 2004. - Сб. 83. - С. 395-396.

Долгодрова Т.А. Необычный указатель: [Немировский Е.Л. «Гутенберг и раннее книгопечатание...». — Баден-Баден, 2003] // Мир библиогр. — 2004. —№4. - С. 68-70.

Немировський Євген Львович // Босько В. Визначні постаті степової Еллади. — Кіровоград, 2004. - С. 196-197.

Бердичевский Я. Народ книги: (к истории еврейского библиофильства в России). — Берлин: Алеф, 2005. - 348 с. - С. 246-247.

Васильев В.И., Лабынцев Ю.А., Самарин А.Ю. Евгений Львович Немировский: вехи творческой биографии // Федоровские чтения, 2005. — М.: Наука, 2005. - С. 5-16.

Васильев В.И., Лабынцев Ю.А., Самарин А.Ю. Евгений Львович Немировский: краткий очерк науч. деятельности // Евгений Львович Немировский. Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография. — М.: Наука, 2005. - С. 5-15.

Васильев В.И., Ленский Б.В. Евгений Львович Немировский: к 80-летию со дня рождения //Книга: исслед. и материалы. - М.: Наука, 2005. - СПб. 84. - С. 290-293.

Возвращение к истокам: [Немировский Е.Л. Возникновение славянского книгопечатания. - М.: Наука, 2003. - 536 с.] // В мире науки. - 2005. — №3. — С. 84.

Долгова С.Р. Е.Л. Немировский — исследователь Российского государственного архива древних актов // Федоровские чтения, 2005. — М.: Наука, 2005. - С. 42-45.

Долгодрова Т.А. Гутенберговский триптих Е.Л. Немировского // Там же. - С. 17-28.

Долгодрова Т. А. Книговед, подвижник просвещения: к 80-летию Евгения Львовича Немировского // Мир библиогр. — 2005. - №2.-С. 49-51.

Е.Л. Немировскому — 80 лет // Вестн. Рос. гос. б-ки. - 2005. - Март. -С. 49-50.

Ковальчук Г.И. Работы Евгения Львовича Немировского в фондах Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского// Федоровские чтения, 2005. - М.: Наука, 2005. -С. 83-88.

Краузе Ф. Профессор Евгений Львович Немировский и журнал «Маргиналиен» Пиркгаймеровского общества (ФРГ) // Там же. - С. 65-70.

Ленский Б.В. Е.Л. Немировский о путях развития книгоиздания в нашей стране // Там же. — С. 52-65.

Мартинович Д. Вклад Е.Л. Немировского в южнославянскую библиологию // Там же. — С. 29—41.

Перечень трудов Е.Л. Немировского: [отдельные издания за 1950-2004 гг.] // Мир библиогр. - 2005. - №2. -С. 52-55.

Петрицкий В.А. Евгений Львович Немировский // Невский библиофил: альманах. — СПб., 2005. - Вып. 10. -С. 277-279.

Посадсков А. Л. Е.Л. Немировский как историк советской книги // Фёдоровские чтения, 2005. - М.: Наука, 2005. -С. 45-52.

Почтарь Э.И. Роль Е.Л. Немировского в становлении патентного дела в России // Там же. -С. 81-83.

Семеновкер Б.А. История жизни и профессии: [Евгений Львович Немировский. Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография. — М. : Наука, 2005. - 304 с.] // Библиография. - 2005. - №6. -С. 90-92.

Соколовская З.К. О книгах Е.Л. Немировского, изданных в серии Российской академии наук «Научно-биографическая литература» // Федоровские чтения, 2005. - М.: Наука, 2005. - С. 70-81.

Фокеев В.А. Евгению Львовичу Немировскому - 80 лет // Библиотековедение. — 2005. — №2. — С. 71-72.

Щавинская Л.Л. Немировский Е.Л. Начало книгопечатания у южных славян. — М.: Наука, 2005. - Ч. 1-2 // Вісник Книжкової палати. — Київ, 2005. -№ 6.-С. 11-12.

Ляско К. По следам Евгения Немировского: [Евгений Львович Немировский: Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография. - М.: Наука, 2005. -304 с.] // Мир этикетки. - 2006. -№1. -С. 63.

Россомахин А. Эль Лисицкий: [Конструктор книги Эль Лисицкий. - М.: Фортуна Эл, 2006] // НОМИ: Новый мир искусства. - 2007. - №5. - С. 76-77.

Маликов Е. Это молодость, молодость!: [Конструктор книги Ель Лисицкий. — М.: Фортуна Эл, 2006.] // Лит. газета. - 2007. -19-25 сент. (№370). -С. 11.

Иван Федоров и его эпоха: [О кн.: Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. М., 2007] // Университет. кн. - 2008. - №7. - С. 78.

Свет знания. Сегодня «Пульс» представляет уникальное издание - энциклопедии «Иван Федоров и его эпоха» // Пульс. -2007. -№5.-С. 14-21.

Фокеев В.А. Немировский Евгений Львович // Библиотечная энциклопедия. — М.: Пашков дом, 2007.-С. 718-719.

Бурмистров С. Книговед нашего времени // Про книги: журн. библиофила. — 2008. - №1. - С. 77-83.

Медведева Е.М. [Немировский Е.Л. История славянского кирилловского книгопечатания XV - начала XVII века. М., 2008. [Т.] I. Возникновение славянского книгопечатания] // Книжная старина: сб. науч.тр. - СПб., 2008. - Вып. 1.- С. 261-267. Радичев Л.Н. «Война все спишет»: Мемуары. Иллюстрации. Документы. Письма. - М., 2008. 560 с. -С. 309-310.

Самарин А.Ю. Книговед о книговедах: [Немировский Е.Л. Жизнь для книги: документальные портреты-очерки. — М.: Либерея - Бибинформ, 2007] // Университ. кн. — 2008. - №4. - С. 84-87.

Глебова Л.С. Новое энциклопедическое издание об Иване Федорове («Иван Федоров и его эпоха. Энциклопедия» Е.Л. Немировского) // Наука о книге: традиции и инновации: к 50-летию сб. «Книга. Исследования и материалы»: материалы XII Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. — М.: Наука, 2009. - Ч. 1. -С. 16-18.

Евгений Львович Немировский: 85 лет со дня рождения: советский книговед, библиограф // Знаменательные даты: університет. энцикл. календарь-журн. для работников б-к, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. — М.: Изд-во журн. «Библиотека», 2010. — С. 178.