Марко Василь Петрович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Василь Петрович Марко

народився — 06.01.1936
місце народження — с. Руське Поле, Закарпатська область
дата смерті — 12.06.2015
місце смерті — м. Кіровоград
місце поховання — м. Кіровоград

Василь Петрович Марко (6 січня 1936, с. Руське Поле, Закарпатська область – 12 червня 2015, м. Кіровоград) – український літературознавець, критик, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Життя і діяльність

Марко Василь Петрович народився 6 січня 1936 року в селі Руське Поле на Закарпатті. Закінчивши Руськополівську восьмирічку, Василь Петрович у 1950 році вступив у Хустське педагогічне училище, яке закінчив у 1954 році. З 1954 по 1959 роки навчається в Ужгородському державному університеті. Протягом 1959–1975 років працює вчителем, згодом –директором Дулівської восьмирічки, а потім – заступником директора Тячівської районної заочної середньої школи. 1973 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Проблема героя в творчості Михайла Стельмаха”. Восени 1975 року був запрошений до Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. Пушкіна (нинішній ЦДПУ ім. В. Винниченка). У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему: „Художня концепція людини і стиль: закономірності взаємодії (на матеріалі сучасної української прози)”. В інституті Василь Петрович працював спочатку старшим викладачем кафедри української літератури, згодом доцентом, професором.

MarkoVP2.jpg

Тривалий час В. П. Марко читав лекції не тільки студентам педагогічного університету, а й учителям, які проходили перепідготовку в інституті післядипломної освіти, проводив практикуми із проблем аналізу літературного твору. У 2015 році вийшов на заслужену пенсію.

Коло наукових зацікавлень професора В. П. Марка розмаїте. У полі зору дослідника – творчість українських і зарубіжних письменників ХІХ і ХХ століть, проблеми теорії літератури, методика аналізу художніх творів та викладання літератури. За 50 років науково-педагогічної діяльності з-під його пера вийшло майже півтора десятка монографій, ряд підручників, навчальних і науково-методичних посібників та декілька сотень грунтовних статей у наукових збірниках, республіканських і зарубіжних журналах. Найбільш відомими стали такі монографії, як „Художній світ Михайла Стельмаха”, „У вимірах стилю”, „Вібрація душі поета і світ: поема Павла Тичини «Золотий гомін”, „Окрилені ідеалом”, „Основа творчих шукань”, „Анатолій Мороз. Нарис творчості”, „Теорія літератури”, „Стежки та таїни слова” та інші.

У 2005 році нагороджений високою відзнакою Міністерства освіти і науки України за розвиток Вищої школи – медаллю „Петра Могили”. 2007 року доктор філології ЦДПУ імені В.Винниченка Василь Марко став лауреатом обласної премії імені Євгена Маланюка. Його солідна підсумкова монографія „Стежки до таїни слова” здобула перемогу у номінації „Літературознавство і публіцистика”. 2009 року Василь Петрович удостоєний літературної премії „Сокіл степів” в номінації „Літературознавчі та критичні статті”.

Василь Марко відомий в Україні завдяки грунтовним працям з історії українського письменства, теорії літератури, методики викладання літератури в загальноосвітній та вищих школах. Помер Василь Петрович 12 червня 2015 року. Похований в Кіровограді.

Бібліографія

Твори

Марко, Василь Петрович. Аналіз художнього твору : навчальний посібник / Василь Марко. – К. : Академвидав, 2013. – 278,[2] с. – (Сер. "Альма-матер").

Марко, Василь Петрович. Аналіз художнього твору : навчальний посібник / Василь Марко. – К. : Академвидав, 2015. – 254,[2] с. – (Сер. "Альма матер"). – Бібліогр. в кінці розд.

Марко, Василь Петрович. Вступ до літературознавства : Методичні матеріали для студентів І курсу: Кредитно-модульна система / Василь Марко ; М-во освіти України, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К.Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 131 с. – Бібліогр. в кінці лекц.

Марко, Василь Петрович. Вступ до літературознавства: Методичні матеріали для студентів І курсу: Кредитно-модульна система / Василь Марко, ; М-во освіти України, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.Винниченка. – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 140 с. – Бібліогр. в кінці лекц.

Марко В.П. Стежки до таїни слова : Літературні й методичні студії : Навч. посібник для ВНЗ / В.П. Марко. – Кіровоград : Степ, 2007. – 262 с. Наукові записки / М-во освіти України; КДПУ ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004 – (Сер. "Філологічні науки"). – Вип. 113 / Редкол.: Г. Д. Клочек [та ін.]. – 2013. – 248 с. – Бібліогр. у кінці ст.

Наукові записки [Текст] / М-во освіти і науки України, КДПУ ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка Вип. 85 / Редкол.: Г. Д. Клочек (відп. ред.) [та ін.]. – 2009. – 446 с. : портр. – (Сер. "Філологічні науки. Літературознавство"). – Текст: укр., рос. – Бібліогр. у кінці ст.

Наукові записки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 111 / редкол. : Г. Д. Клочек [та ін.]. – 2012. – 282 с. – (Сер. "Філологічні науки (літературознавство)"). – Бібліогр. в кінці ст.

Наукові записки / М-во освіти України; КДПУ ім. В.К.Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004 – (Сер. "Філологічні науки"). – Вип. 113 / Редкол.: Г. Д. Клочек [та ін.]. – 2013. – 248 с. – Бібліогр. у кінці ст.

Публікації в періодичних виданнях

Марко, Василь. Високе слово поета [Текст] / Василь Марко // Народне слово. – 2013. – 10 жовтня. – С. 10

Марко, Василь. Від стерень до зірок / В. Марко // Березіль. – 2008. – №5-6. – С. 175-177

Марко, Василь. Гасло професора Григорія Клочека [Текст] / Василь Марко // Народне слово. – 2013. – 7 березня. – С. 6

Марко В. Драма розіп’ятої душі : Професор педінституту Марко рецензує поезії П. Скунця //Дзвін. – 1994. – №4. – С.120-122

Марко Василь. Драма людини в чужомовному середовищі: На матеріалі художньої літератури // Курєр Кривбасу. – 1995. – №41. – С.49-52

Марко, Василь. Запрошення до студентської аудиторії [Текст] : Філософська лірика / Василь Марко // Літературна Україна. – 1999. – 22 квітня. – С. 6

Марко В. Ключ до таїни слова: основи аналізу літературного твору //Кіровоградська правда. – 1995. – 9 лютого – С. 3, 4

Марко В. На вервечках слова/ В. Марко // Кіровоградська правда. – 2006. – 28 березня. – С. 3

Марко В. Надолужування : зміст і вектори: На здобуття премії ім. Є. Маланюка/ В. Марко // Народне слово. – 2004. – 18 грудня. – С. 2

Марко В. На захист високих ідеалів справедливості: Рецензія на книжку казок І. Хланти „Казки про бідних і багатих” //Народне слово. – 1995. – 7 вересня – С. 3

Марко В. На захист високих ідеалів справедливості // Дзвін. – 1985. – № 8. –С. 156

Марко В. Особливості внутрішнього монологу у творах Павла Загребельного: “Я, Богдан”, “Тисячолітній Миколай”, “Гола душа”/ В. Марко // Дивослово. –2007. – № 1. – С. 53-56

Марко В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка/ В. Марко // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 21-25

Марко В. Пам’ять серця: До 90-річчя від дня народження Олеся Гончара/ В. Марко // Народне слово. – 2008. – 3 квітня. – С. 3

Марко В. Партитура пам‘яті/ В. Марко // Дзвін. – 2006. – № 2. – С. 144-145

Марко В. Пісенна історія краю/ В. Марко // Кіровоградська правда. – 2006. –27 червня. – С. 3 ; Дзвін. – 2006. – № 11-12. – С. 158-159.

Марко В. Попіл – мудрість вогню/ В. Марко // Кур‘єр Кривбасу. – 2007. – № 216-217. – С. 387-389

Марко В. Премія імені Є. Маланюка : Уроки і перспективи // Кіровоградська правда. – 1993. – 22 червня. – С.3

Марко В. Світ слова на відстані душі: Миколі Зимомрі – 60/ В. Марко // Дзвін. – 2006. – № 11-12. – С. 115-117.

Марко В. Серед небайдужих і байдужих/ Василь Марко // Березіль. – 2006. –№ 9. – С. 180-181

Марко В. Слово сили набирається/ В. Марко // Кур‘єр Кривбасу. – 2004. – № 177. – С. 204-207

Марко В. Уроки Івана Чендея: До 85-річчя від дня народження/ В. Марко // Дзвін. – 2007. – № 5-6. – С.143-146: фото

Марко В. Чарівний човник до берега духовності // Освіта.– 1996. – 29 травня. – С.11

Марко, Василь. Що подарувала нам подорож [Текст] / Василь Марко // Кіровоградська правда. – 1986. – 26 жовтня

Марко, Василь. Що там, за синім косогором?: Рецензія на збірку В. Гончаренка „Шлях до джерела” / В. Марко // Степ. – 2014. – № 1. – С. 64-65 : фото

Марко В. Я пам‘ятаю вас, Валерію…: Спомин про В. Дейнекіна/ В. Марко // Вечірня газета. – 2003. – 14 березня. – С. 9

Марко В. Надолужування : зміст і вектори: На здобуття премії ім. Є. Маланюка/ Марко, Василь (професор КДПУ) // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 64. – Рец. на: Ситченко А. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах / А. Ситченко. – К.: Ленвіт, 2011

Публікації про життя і творчість

Балага, Ю. Учений з душею поета [Текст] / Ю. Балага // Народне слово. – 2011. – 18 січня. – С. 4

Барчан В. Василь Марко – у вінку літературознавчих авторитетів // Кіровоградська правда. – 2006. – 19 грудня. – С. 3

Вісті з Кіровоградщини : Урочисте вшанування лауреатів преміі імені Є. Маланюка // Літературна Україна. – 2008. – 6 березня. – С. 2

Вони здобули премію ім. Є. Маланюка // Кіровоградська правда. – 2008. – 25 січня. – С. 2

Вітаємо доктора наук: /Професор кафедри української літератури В. П. Марко одержав диплом доктора філологічних наук/ //Освітній гарт.– 1993.– 22 червня

Грицан, Тетяна. Портрет із вічності Василя Марка [Текст] / Тетяна Грицан // Українська літературна газета. – 2016. – 26 лютого. – С. 15 : портр.

Горболіс Л. Осягнути секрети художнього слова/ Л. Горболіс // Кур‘єр Кривбасу. – 2008. – № 226-227. – С. 243-247

Горболіс, Лариса. Таємниці аналізу художнього твору [Текст] / Лариса Горболіс // Народне слово. – 2013. – 21 листопада. – С. 10

Данилишин, Олена. Зупинилося серце професора Марка [Текст] / Олена Данилишин // Кіровоградська правда. – 2015. – 16 червня. – С. 3

Дорога до себе // Народне слово. – 2008. – 9 лютого. – С. 2

Зимомря М. Щоб правдою та красою перейнялося життя: До 70-річчя від дня народження Василя Марка/ М. Зимомря // Дзвін. – 2006. – № 1. – С.118-120

Зі світлом пам’яті // Народне слово.– 2015.– 18 червня. – С. 11

Клочек Г. Учитель учителів: Марку В. П.– 60 років/ // Кіровоградська правда. – 1996. – 11 січня. – С. 2

Копинець, Дмитро. Від Буштина до вершин їхньої слави. Люди із світовим іменем: документальні біографічні нариси / Дмитро Копинець; ред. В. Топеха. – Буштино : [б. и.], 2010. – 191,[1] с. : фото. – Бібліогр. в кінці ст.

Макей Л. Нетлінний вогонь слова Маланюка/ Л. Макей // Народне слово. –2008. – 5 лютого. – С. 1

На здобуття обласної літературної премії імені Євгена Маланюка за 2007 рік висунуто // Народне слово. – 2007. – 22 листопада. – С. 2

Орел С. Треба йти і не падати/ С. Орел // Вечірня газета. – 2008. – 8 лютого. – С. 3

Павлюк В. Названо лауреатів премії імені Є. Маланюка/ В. Павлюк // Народне слово. – 2008. – 22 січня. – С. 1

Пам’яті колеги. 12 червня 2015 року пішов у вічність Марко Василь Петрович // Народне слово. – 2018. – 18 червня. – С. 11

Погрібний В. Василь Марко – вчений, літератор, інтелігент/ В. Погрібний // Кіровоградська правда. – 2006. – 18 лютого. – С. 2: портр.

Ситченко А. Наближення до слова. – Рец. на кн.: Марко В. П. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії/ А. Ситченко // Дивослово. –2008. – № 7. – С. 60-61

Слово про Василя Марка [Текст] // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 126 : портр.

Web-Ресурси

Марко Василь Петрович

Марко Василь Петрович

Марко Василь Петрович. Енциклопедія сучасної Україні

Марко Василь Петрович. Кіровоградська обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Науковці України. Марко Василь Петрович

Сумна новина: помер професор Василь Марко