Липа Олексій Лаврентійович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Олексій Лаврентійович Липа

народився — 30.03.1907
місце народження — м.Єлисаветград (нині м.Кропивницький)
дата смерті — 19.12.1990
місце смерті — м.Київ

Олексій Лаврентійович Липа (30 березня 1907, м.Єлисаветград (нині м.Кропивницький) – 9 грудня 1990, м.Київ) – український ботанік, фахівець у галузі дендрофлори та озеленення. Доктор біологічних наук, професор.

Життя і діяльність

Олексій Лаврентійович Липа народився в Єлисаветграді (нині м. Кропивницький) 30 березня 1907 року. Батько працював на залізниці, мати – вчителькою. До революції 1917 року навчався в чоловічій гімназії, потім у середній школі, а згодом закінчив з відзнакою профтехучилище і його направили до Дніпропетровська на стажування на металургійний завод. Через рік (1926 р.) вступив на біологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Після закінчення університету (1930 р.) він поїхав за розподілом до Уманського педагогічного інституту. Там працював асистентом кафедри ботаніки і водночас був заступником директора Інституту з підвищення кваліфікації вчителів-біологів уманського округу. А потім – аспірантура (1932 р.) і докторантура (1938 р.) в Інституті ботаніки АН України.

1935-1938 рр. О.Л.Липа - молодший науковий співробітник Інституту ботаніки АН УРСР. У 1937 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Дендрофлора УРСР. Хвойні в садах і парках України". Невдовзі ця робота вийшла окремим друком – книгою, першою в його житті.

Наукову роботу Олексій Лаврентійович поєднує з педагогічною, яку він розпочав ще у 1927 році, будучи студентом. Спочатку працював молодшим асистентом, потім доцентом, з 1937 року – завідувачем кафедри ботаніки Київського ветеринарного інституту, а з 1948 року О.Л.Липа керує кафедрою вищих рослин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Під час Великої Вітчизняної війни О.Л. Липа як докторант був евакуйований до м. Уфи, де навчався і працював науковим співробітником Інституту ботаніки АН УРСР. У Башкирії молодий вчений брав участь в експедиціях по вивченню флори Передуралля.

Визначаючи неабиякий хист до науки молодого кандидата біологічних наук, йому доручають досконально вивчити і описати визначні сади і парки України. З проблем інтродукції й акліматизації рослин у садах і парках, а також з інших дендрологічних питань Олексій Лаврентійович опублікував більше 80 великих монографій, навчальних посібників, науково-популярних брошур, зняв кілька учбових документальних фільмів. Ще будучи завідувачем відділу дендрології Ботанічного саду АН України, О.Л. Липа за завданням українського уряду в 1946 році від’їздить на два роки до Німеччини. У відділі радянської військової адміністрації він займається збиранням у садівничих фірм саджанців, сіянців і насіння для поповнення та відновлення фондів і державних розсадників садів та парків України, які постраждали за період тимчасової окупації. За цю роботу йому було присвоєно звання майора адміністративної служби і відзначено двома бойовими нагородами. Після повернення до Києва О.Л. Липу призначають на посаду завідувача сектором озеленення міст і промислових комплексів АН України. Разом з архітекторами він вивчає Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Полтаву, міста Донбасу та інших районів України, зелені насадження яких були знищені під час війни. Ретельно все дослідивши, дендролог розробляє рекомендації, дає вичерпні консультації на місцях. Невдовзі в Академії архітектури України вийшла друком книга “Озеленення населених пунктів УРСР”, обсягом 744 стор., в якій розглядалися дендрологічні багатства України, їх використання та районування вперше розроблені О.Л. Липою.

Наполеглива наукова праця дала чудові результати. 1952 року О.Л.Липа блискуче захистив докторську дисертацію в Москві в Інституті лісу АН СРСР. Того ж року доктора біологічних наук затверджують професором за спеціальністю ”ботанік”. Олексій Лаврентійович проводив наукові дослідження у галузі розробки теоретичних і практичних методів акліматизації рослин. Автор технології ступінчастої акліматизації. Автор і співавтор понад 200 наукових праць, у т. ч. монографії, підручники та навчальні посібники, зокрема: "«Дендрофлора УРСР» (1930), «Дендрологические богатства УССР и их исследование» (1952), «Визначні сади і парки України та їх охорона» (1960), “Озеленення колгоспних місць УРСР" (1951), "Озеленення населених місць УРСР" (1952), "Озеленення населених місць у зоні Південно-Українського каналу" (1952).

Науково-дослідницьку роботу в АН УРСР і Академії архітектури УРСР О.Л. Липа поєднував з педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах м. Києва. У Київському університеті ім. Т.Г.Шевченка читав курс "Систематика вищих рослин" та протягом 36 років кілька спецкурсів з філогенії та систематики, дендрології з основами акліматизації. Як викладач вищої школи він багато уваги приділяв підготовці підручників, навчальних посібників, нормативних і спеціальних курсів. З-під його пера вийшло багато навчально-методичних посібників, програм, підручників (понад 150). А надрукований ще у 1954 році підручник “Систематика вищих рослин” (до речі, перший з цієї тематики українською мовою) видавався неодноразово, і Мінвуз УРСР рекомендував його як фундаментальний підручник для університетів та педагогічних інститутів України. Олексій Лаврентійович організував багато експедицій і брав у них участь: до Заполяр’я (1952 р.), у Середню Азію (1958 р.), неодноразово на Кавказ, у Крим, Прибалтику та різні райони України. Професор О.Л. Липа брав участь в роботі трьох міжнародних ботанічних і дендрологічних конгресів і симпозіумів, вів активну громадську роботу як член Експертної комісії Мінвузу УРСР, член Наукової ради АН УРСР з проблем біосфери та Проблемної ради “Біологічні основи раціонального використання, перетворення та охорони рослинного світу”. Перу О.Л. Липи належать фундаментальні праці з систематики і філогенії, інтродукції і акліматизації рослин, дендрології і паркознавства.

Значний внесок зробив учений і в галузі підготовки наукових кадрів. Він створив свою школу ботаніків, які продовжили його справу. О.Л. Липа підготував 20 кандидатів і 5 докторів наук, виховував та навчав викладачів у багатьох вузах України і ботаніків з Болгарії, Чехословаччини, Румунії, Польщі, Індії, а також з багатьох вузів України та Білорусії.

Бібліографія

Липа Олексій Лаврентійович. Ботаніка: систематика нижчих і вищих рослин: Підручник для біол. спец. ун-тів і пед. ін-тів / Олексій Липа, Іван Добровольський,. - К.: Вища школа, 1975. - 400 с.: іл. - Бібліогр.: с. 376; Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.; Покажчики укр. і лат. назв рослин: с. 377-399

Липа Олексій Лаврентійович. Визначник хвойних рослин : навч. посібник для вузів / О. Л. Липа, І. С. Івченко, Т. А. Решетняк. - К.: Вища школа, 1993. - 187 с.: іл.

Липа Олексій Лаврентійович. Дендрологія з основами акліматизації : Навч. посібник для ун-тів / Олексій Липа,. - К.: Вища школа, 1977. - 224 с.: іл.

Липа Олексій Лаврентійович. Сади і парки України / Олексій Липа ; Т-во для поширення політ. і наук. знань. - К., 1961. - 51 с. - (Сер. "Парки-пам’ятки та їх охорона")

Липа Олексій Лаврентійович. Систематика вищих рослин : підручник для студентів біол. спец. ун-тів і пед. ін-тів та загальнонаук. фак. вузів УРСР / Олексій Липа. - К.: Рад. школа, 1964. - 323 с.: іл. - Бібліогр.: с. 317-318

Лыпа А. Л. Альбом партерной зелени: (цветочно-декоративные композиции и их элементы) / А. Л. Лыпа, И. Косаревский, А. Салатич ; ред. Е. И. Катонин ; Академия архитектуры Украинской ССР (К.), Институт градостроительства. - К.: Акад. архит. УССР, 1952. - 111 с.: ил.

Лыпа А. Л. Дендропарк Тростянец : (государственный заповедник) / А. Л. Лыпа, Г. А. Степунин ; ред. А. Л. Лыпа. - М.: Сельхозгиз, 1951. - 70 с. - Библиогр. в конце кн.

Лыпа А. Л. Озеленение населенных мест / А. Л. Лыпа, И. Косаревский, А. Салатич. - К.: АН Архитектуры, 1952. - 742 с.

Лыпа А. Л. Софиевка : Уманский государственный заповедник (1796-1946) / А. Л. Лыпа ; ред. Н. Н. Гришко. - К.: АН УССР, 1948. - 112 с.

Лыпа Алексей Лаврентьевич. Интродукция и акклиматизация древесных растений на Украине / Алексей Лаврентьевич Лыпа. - К.: Вища школа, 1978. - 107,[3] с. - Библиогр.: с.105-108.

Лыпа Алексей Лаврентьевич. Определитель деревьев и кустарников: (дикорастущих и культивируемых в УССР) / Алексей Лыпа ; Мин-во высш. образ., Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - К.: Изд-во Киев. ун-та. - 1955 [Т.] 1. - 1955. - 299 с.: ил. - Библиогр. с.: 296-298


Лыпа Алексей Лаврентьевич. Определитель деревьев и кустарников: (дикорастущих и культивируемых в УССР) / Алексей Лыпа ; Мин-во высш. образ., Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - К. : Изд-во Киев. ун-та. - 1955 [Т.] 2. - 1957. - 386 с.: ил. - Библиогр. с.: 383-384

Лыпа Алексей Лаврентьевич. Определитель деревьев и кустарников : (дикорастущих и культивируемых в УССР) / Алексей Лыпа. - К.: Гос. университет, 1955. - 299 с.

Босько, Володимир Миколайович. Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти [: довідник / Володимир Босько ; КЗ "КОІППО ім. Василя Сухомлинського". - Історико-краєзнавче вид. - Кропивницький : Центрально-Українське вид-во, 2016. - 258,[2] с.: фото. - Іменний покажч. с. 254-258

Web-ресурси

Липа Олексій Лаврентійович

Липа Олексій Лаврентійович

Примак Олена Юріївна. Життєвий та науковий шлях українського ботаніка О.Л. Липи (1907-1990 рр.)

Липа Олексій Лаврентійович

Історія охорони стародавніх дерев в Україні

Барбарич А. І., Білокінь І. П., Котов М. І. Олексій Лаврентійович Липа (до 60-річчя з дня народження) //Український ботанічний журнал.- 1968.- Т. 25.- №4.- С.95-96

Барбарич А. І., Котов М. І., Нечитайло В. А. Олексій Лаврентійович Липа (до 70-річчя з дня народження) //Український ботанічний журнал.- 1977.- Т. 24.- №3.- С. 316-317