Кундієв Юрій Ілліч

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Юрій Ілліч Кундієв

народився — 02.10.1927
місце народження — с. Трояни Добровеличківського району Кіровоградської області
дата смерті — 17.01.2017
місце смерті — м. Київ
місце поховання — м. Київ

Юрій Ілліч Кундієв (2 жовтня 1927, с. Трояни Добровеличківського району Кіровоградської області – 17 січня 2017, м. Київ) – академік Національної академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю гігієна, член-кореспондент РАМН (1974 р.), академік НАН України (1979 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1969 р.), Почесний член Чехословацького медичного товариства ім. Яна Пуркин'є (1969 р.), Товариства медицини праці Польщі (1975 р.), Заслужений діяч науки України (1967 р.), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р., 2002 р.), лауреат премії АМН СРСР імені Ф.Ф.Ерісмана (1980 р.), Премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2001 р.), лауреат Премії НАН України ім. Р.Є.Кавецького (2009), директор Інституту медицини праці НАМН України (з 1964 р.), радник Президії НАН України та віце-президент НАМН України.

Життя та діяльність

Юрій Кундієв народився 2 жовтня 1927 року в селі Трояни Добровеличківського району Кіровоградської області. Він рано втратив батька Іллю Гнатовича Кундієва, якого було репресовано у 1936 році і розстріляно як “ворога народу”. 1944 року Юрій склав іспити до МВТУ ім. Баумана, проте через стан здоров'я був змушений припинити навчання. У 1951 закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту, працював у Київському НДІ гігієни праці та профзахворювань (з 1964 — директор інституту медицини праці АМН України). Доктор медичних наук (1967), професор (1969). Автор 524 наукових праць, серед них 28 монографій, посібників та підручників. Почесний член Чехословацького медичного товариства ім. Я. Пуркіне (1966) та інших міжнародних наукових установ. Академік Національної академії наук України (1979) та Академії медичних наук України (1993), заслужений діяч науки України (1977), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997, 2002). Віце-президент Академії медичних наук України, радник Президії.

НАН України. Відзначений Почесним знаком ЮНІСЕФ за особистий видатний внесок та особисту відданість справі захисту прав дитини в Україні. Представлений у багатотомній Енциклопедії Сучасної України (друкується з 2001 року).

Помер Ю. І. Кундієв в Києві 17 січня 2017 року на 89 році життя.

Бібліографія

Кундієв, Юрій Ілліч. Професійне здоров'я в Україні [Текст] : епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. - К. : Авіцена, 2006. - 316 с.: табл. - Бібліогр.: в кінці розділів.

Кундієв, Юрій Ілліч. Професійний рак: епідеміологія та профілактика [Текст] : монографія / Ю. І. Кундієв [и др.] ; АМН України, Ін-т медицини праці. - К. : Наукова думка, 2008. - 336 с. - Бібліогр.: с. 313-331.

Кундієв, Юрій Ілліч. Як запобігти професійним захворюванням / Юрій Кундієв, Маріанна Єршова. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 1987. - 34, [2] с. - (Сер. "Медична бібліотечка колгоспника")

Антологія біоетики [Текст] / відп. ред. Ю. І. Кундієв. - Л. : БаК, 2003. - 592 с.: рис. - Бібліогр.: в кінці ст.

Гігієнічна наука та практика на рубежі століть [Текст] : матеріали ХІV з'їзду гігієністів України / ред. кол. Ю. І. Кундієв [та ін.] ; АМН України, Наукове товариство гігієністів України. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2004 . - ISBN 966-7985-89-X (загальний). Т. 1. - Д. : Арт-Прес, 2004. - 458 с. - Бібліогр.: в кінці ст

Державна установа "Інститут медицини праці АМН України": Люди та події 1928-2008 рр. [Текст] : календар пам'ятних дат / упоряд. Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик. - К. : Авіцена, 2008. - 84 с.: іл

Сьогодення і біоетика [Текст] : [зб. доп. 4-го Нац. конгр. з біоетики] / [редкол.: Ю. І. Кундієв (відп. ред.) та ін.]. - К. : Авіцена, 2011. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 экз

Сучасні проблеми біоетики [Текст] / НАН України, Нац. наук. центр з медико-біотехн. проблем ; відп. ред. Ю. І. Кундієв. - К. : Академперіодика, 2009. - 278 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці розділів

Кундієв, Ю. Біоетика - веління часу [Текст] / Ю.Кундієв // Вісник Національної Академії наук України. - 2001. - № 11. - С. 11-16

Кундієв, Ю. Біоетика - новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук [Текст] / Ю. Кундієв // Вісник Національної Академії наук України. - 2002. - № 11. - С. 11-17. - Бібліогр: 7 назв.

Виступи учасників зборів [Загальних зборів Національної академії наук України] [Текст] / В. П. Кухар [и др.] // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 7. - С. 19-49.

Кундієв, Юрій. Глобальні виклики гігієнічній науці [Текст] / Юрій Кундієв // Охорона праці. - 2014. - № 3. - С. 52-55

Кундієв, Юрій. Єдиний реєстр - перший крок до вдосконалення контролю за станом профзахворювань [Текст] / Юрій Кундієв // Охорона праці. - 2013. - № 8. - С. 50

Кундієв, Ю. І. Основоположник сучасної електрофізіології (до 140-річчя з дня народження академіка Василя Юрійовича Чаговця) [Текст] / Ю. І. Кундієв // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 4. - С. 67-75 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.

Кундієв Ю. Перешкоджати пошуку неетично й аморально / Ю. Кундієв // Урядовий кур'єр — 1999. - 23 лютого. С. 6

Проблеми й уроки Чорнобиля [Текст] : Доповіді. [Добірка статтей] // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 5. - С. 3-26

Кундієв, Ю. Професійна захворюваність в Україні [Текст] : Соціально-економічний та гігієнічний аспекти / Ю. Кундієв // Вісник Національної Академії наук України. - 2003. - № 3. - С. 20-28

Кундієв, Ю. Світло і тінь біоетики [Текст] : (Добірка статей) / Ю. Кундієв // Безпека життєдіяльності. - 2004. - № 11. - С. 12-16. - Бібліогр.: 6 назв.

Про життя і діяльність

Енциклопедія сучасної України: у 30 т. /ред. Кол. І. М. Дзюба [та ін.]: НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. - К. 2003 — 2016. Т. 6 — С.21

Босько В. Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти: довідник / Автор-упоряд. В. М. Босько. - Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2016. - С. 189

Трахтенберг І. Шляхетне служіння покликанню: Академіку Ю. І. Кундієву — 75 років / І. Трахтенберг // Вісник Академії Наук України. - 2002- № 9.-. С.64-65

Трахтенберг І. Невтомний дослідник профілактичної медицини: Академіку Кундієву — 80 / І. Трахтенберг // Вісник Національної академії наук України. 2007. - № 10. - С. 52-56.

Web-ресурси

Юрій Ілліч Кундієв

Кундієв Юрій Ілліч

Пішов з життя академік Ю. І. Кундієв

Полвека в медицине труда

Кундієв Ю. І.

Кундієв Ю. І.

Девять дней и вся жизнь

Кундієв Ю. І. - Биографическая энциклопедия личности

Киевский календарь. Юрий Иллич Кундиев

Юрий Иллич Кундиев

Кундиев Юрий Иллич

Енциклопедія сучасної України

Юрій Ілліч Кундієв. Бібліографія вчених України

Пішов з життя академік Ю. І Кундієв

Юрій Кундієв

Умирають майстри