Костюк Григорій Силович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Григорій Силович Костюк

народився — 23.11(5.12).1899
місце народження — с. Могильне (нині Голованівського району Кіровоградської області)
дата смерті — 24.01.1982
місце смерті — м. Київ
місце поховання — м. Київ Байкове кладовище

Григорій Силович Костюк (23.11(5.12). 1899, с. Могильне (нині Голованівського району Кіровоградської області) — 24. 01.1982, м. Київ)— український психолог, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук СРСР. засновник української психологічної школи


Життя і діяльність

Григорій Силович Костюк народився 5 грудня 1899 року в селі Могильне Голованівського району Кіровоградської області в селянській родині. Під час навчання в початковій школі хлопець виявив непересічні здібності , через що батько спромігся віддати 16-річного Григорія для продовження освіти до відомого приватного навчального закладу - колегії Павла Галагана, заснованої в Києві ще в 1871 році українським громадянським діячем Григорієм Галаганом. Цей заклад набув широкої популярності завдяки своїм талановитим педагогам(мовознавцю і фольклористу П.Г. Житецькому, літературознавцю та етнографу В.П. Науменку, відомим художникам М. І. Муращку, і М.К. Пимоненку), прекрасній бібліотеці, багатій матеріально-навчальній базі, що в сукупності забезпечувало вихованцям високоякісну освітню підготовку.

З 1919 по 1923 рік Григорій Силович працював вчителем у рідному селі. Він викладав математику. Навчався на філософсько-педагогічному факультеті в Київському вищому інституті народної освіти, який закінчив у 1923 р. В цьому ж році викладав математику і працював директором Київської трудової школи № 61 ім. І. Франка.

Наприкінці 20-х рр. Григорій Силович стає завідувачем експериментальної школи Наркомпроса УРСР. Одночасно він закінчує аспірантуру з психології, захищає випускну роботу, в якій узагальнено спостереження за розумовим розвитком учнів, публікує ряд статей. З 1930 р. Г. С. Костюк очолює кафедру психології Київського педагогічного інституту і відділ психології Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

У 1935 р. йому було присвоєно звання професора психології. З 1935 року професор Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Під час Великої Вітчизняної війни, перебуваючи в евакуації, Г. С. Костюк завідував кафедрою педагогіки і психології педагогічного інституту в Сталінграді. Переїхавши потім до Казахстану, він вів викладацьку роботу в Об’єднаному українському університеті, що перебував в евакуації. Після повернення до Києва працював на тих же посадах, що і до війни.

У 1945 р. професор Г. С. Костюк виступає ініціатором створення Науково-дослідного інституту психології Наркомосу (згодом - Міносвіти) УРСР. Нині це Інститут психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. Протягом 27 років Григорій Силович був директором цієї установи, в основу діяльності якого була покладена розроблена ним програма. Весь цей час він інтенсивно і плідно проводив роботу з організації психологічних досліджень, підготовки психологічних кадрів, продовжував викладацьку діяльність у Київському педагогічному інституті ім. А. М. Горького. У 1947 році Г. С. Костюк був обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук РРФСР, а в 1967 році, коли академія була перетворена у всесоюзну, став дійсним членом. Його неодноразово обирали членом президії Академії педагогічних наук СРСР, він був членом редколегії журналу "Питання психології", протягом багатьох років очолював Українське відділення Товариства психологів СРСР. Григорій Силович носив почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР», був удостоєний ордена Леніна, двох орденів Трудового Червоного Прапора, іншими урядовими нагородами. Починаючи з 1924 року, Г. С. Костюком було опубліковано більше 250 наукових робіт.

Звільнившись у 1972 р. від адміністративних обов’язків, Г.С.Костюк продовжував плідну наукову роботу. У цей період він очолював лабораторію психології особистості Інституту психології УРСР і Київську лабораторію розвитку мислення школярів Інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР.

Великі заслуги Г.С.Костюка в організації та здійсненні історико-психологічних досліджень. У п’ятдесяті роки за його редакцією вийшли чотири томи “Нарисів з історії вітчизняної психології”. У працях Г.С.Костюка знайшли всебічний аналіз психологічні погляди видатних діячів російської та української культури – М.В.Ломоносова, Г.С.Сковороди, О.М.Радищева, В.Г.Бєлінського, О.І.Герцена, Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, О.М.Горького. Костюк один з перших охарактеризував психологічні ідеї К.Д.Ушинського, що сприяло творчому освоєнню невичерпної спадщини великого педагога-демократа.

Вшанування пам’яті:

6 грудня 1995 року Постановою Кабінету Міністрів України № 978 Інституту присвоєно ім'я видатного українського вченого-психолога, академіка Григорія Силовича Костюка.Бібліографія

Костюк, Григорий Силович. Избранные психологические труды [Текст] / Г. С. Костюк ; Под ред. Л. Н. Проколиенко; АПН СССР. - М. : Педагогика, 1988. - 301,[2] с. ; 21 см. - Список основных тр. Г. С. Костюка: с. 282-291. Библиогр.: с. 274-281. - Указ. имен., предм.: с. 291-302.

Костюк, Григорій Силович. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості : підручник / Григорій Костюк; Упоряд. і авт. комент. В. В. Андрієвська та ін., Авт. передм. Л. М. Проколієнко, Г. О. Балл, За ред. Л. М. Проколієнко. - К. : Рад. шк., 1989. - 608 с. : портр. - Бібліогр. в підрядк. приміт.; Імен. і предм. покажч.: с. 593-607.

Костюк, Григорій Силович. Психологічна наука служить практиці : (радянська психологія за 50 років) / Григорій Костюк. - К. : Знання, 1967. - 63 с. - (Сер. "6" ; № 8)

Костюк, Григорій Силович. Психологічні погляди В. Г. Белінського / Григорій Костюк ; Мін-во освіти УРСР, Наук.-досл. ін-т психології УРСР. - К. : Радянська школа, 1949. - 70 с.

Мосіяшенко, Володимир Андрійович. Історія педагогіки України в особах : Навчальний посібник / Володимир Мосіяшенко, Леніна Задорожна, Олександр Курок,. - Суми : Університетська книга, 2005. - 266,[2] с. - Бібліогр.: с. 263-266.

Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних країнських педагоги [Текст] : Підручник / А. М. Бойко, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ, М. В. Гриньова та ін., Під заг. ред. Алли Бойко, Передм. А. М. Бойко, В. О. Пащенко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Видавничий дім "Професіонал", 2004. - 575 с. - Бібліогр. в підрядкових приміт.

Рибалка, В. В. Теорія особистості у вітчизняній психології [] : Навчальний посібник / В. В. Рибалка ; Академія педагогічних наук України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. - К. : Б. в., 2006. - 529,[1] с. : портр. - Бібліогр. с. 511-516.

Біла, Л. Ідеї, що актуальні й сьогодні [Текст] : 5 грудня - 100 років від дня народження нашого славетного земляка Григорія Силовича Костюка / Л.Біла // Гайворонські вісті. - 1999. - 4 грудня. - С. 2-3

Видатний учений [Текст] : До 100-річчя від дня народження Г.С.Костюка // Першовересень. - 1999. - листопад. - С. 2

Горська, Г. Життя, віддане науці [Текст] : 100 років від дня народження видатного вченого, засновника сучасної української психології Григорія Силовича Костюка / Г.Горська // Освітянське слово. - 1999. - N 11. - С. 3

Дерезовський, В. Його ім'я на стенді музею [Текст] : 5 грудня - 100 років від дня народження нашого славетного земляка Григоря Силовича Костюка / В.Дерезовський // Гайворонські вісті. - 1999. - 4 грудня. - С. 2-3

Лисак, О. Гордимось односельчанином [Текст] : 5 грудня - 100 років від дня народження нашого славетного земляка Григорія Силовича Костюка / О.Лисак // Гайворонські вісті. - 1999. - 4 грудня. - С. 2

Сандул, В. Життя в науці [Текст] : 5 грудня - 100 років від дня народження нашого славетного земляка Григорія Силовича Костюка / В.Сандул // Гайворонські вісті. - 1999. - 4 грудня. - С. 2


Web-ресурси

Григорій Силович Костюк http://www.dnpb.gov.ua/id/1005/

Григорій Силович Костюк. Повнотекстові документи http://www.dnpb.gov.ua/id/1008/