Зайденшнур Евеліна Юхимівна

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Евеліна Юхимівна Зайденшнур

Дата народження — 01.07.1902
Місце народження — м. Єлисаветград, Херсонська губернія, Російська імперія (нині м. Кропивницький, Україна)
Дата смерті — 27.10.1985
Місце смерті — м. Москва, СРСР
Місце поховання — м. Москва, Востряковський цвинтар

Евеліна Юхимівна Зайденшнур (01 липня 1902, м. Єлисаветград, Херсонська губернія, Російська імперія (нині м. Кропивницький, Україна) – 27 жовтня 1985, м. Москва, СРСР) – російський радянський літературознавець, бібліограф.

Життя і діяльність

Евеліна Юхимівна Зайденшнур народилася 1 липня 1902 року в місті Єлисаветграді (нині м. Кропивницький, Україна) в сім'ї службовця. Мати – Рахіль Давидівна Богуславська. Батько – Юхим Йосипович Зайденшнур.

З 1904 року родина Зайденшнур жила в Баку. Батько багато читав і привчав до читання своїх дітей з дитинства. Евеліна навчалася в Бакінській Маріїнській жіночій гімназії, яку закінчила з золотою медаллю 1918 року. Вона вільно володіла англійською, німецькою, французькою, італійською мовами, а також мала математичні здібності.

Через рік сім’я переїхала до Москви, де жив брат батька. З 1919 року Евеліна навчалася на математичному відділенні фізико-математичного факультету Московського державного університету, але 1922 року залишила останній курс, не закінчивши навчання.

З 1924 року і до кінця життя (60 років!) Евеліна Юхимівна працювала в московському Музеї Льва Толстого. Спочатку вона була прибиральницею в бібліотеці музею, влаштувавшись на роботу через біржу праці. Разом із прибиранням Евеліна займалася бібліографією. Незабаром її перевели на посаду молодшого наукового співробітника, а 1938 року – старшого наукового співробітника музею. Вона була одним із кращих знавців творчості Л.М. Толстого.

Друкуватися Зайденшнур почала 1937 року, опублікувавши в науковій збірці музею свою першу статтю «Портрет Катюши Масловой. К лаборатории творчества Толстого». У 1942 році Евеліна Юхимівна взяла участь у відновленні музею-садиби Л.М. Толстого «Ясна Поляна», зруйнованої під час відступу німецьких військ.

1944 року Евеліна Зайденшнур захистила кандидатську дисертацію за темою: «Русский фольклор в творчестве Толстого до 70 гг.», отримавши науковий ступінь кандидата філологічних наук (1945). Цього ж року вона вийшла заміж за відомого літературознавця Володимира Жданова.

Основна тематика праць Зайденшнур – текстологія творів Л.М. Толстого. Літературознавиця повністю обновила справжній (автентичний) текст трьох романів – «Война и мир», «Анна Каренина» та «Воскресение», виявивши лише в опублікованому тексті «Войны и мира» близько 2000 пропусків, друкарських помилок. Крім того, Евеліна Юхимівна провела порівняльний аналіз різних авторських редакцій «Войны и мира», результатом якого стала книга «Первая завершённая редакция романа «Война и мир» (М.: Наука, 1983) у серії «Литературное наследство» (том 94). У передмові до цієї книги Зайденшнур докладно висвітлила перший етап роботи Толстого над твором.

Більш докладно історію створення роману було досліджено в її монографії «“Война и мир” Толстого: Создание великой книги» (М.: Книга, 1966). Текстологічні толстовські дослідження Е. Зайденшнур знайшли відбиток у книгах «Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого» (1955) й «Описание рукописей статей Л.Н. Толстого» (1961). Ці книги були створені у співавторстві з В.О. Ждановим і О.П. Серебровською.

«Неделями, месяцами, годами сидеть над каждой строкой оригинала, расшифровывать толстовские кружева, чтобы любой ценой точно восстановить каждое слово гения… Скромная женщина Эвелина Ефимовна Зайденшнур проделала громадную, просто неслыханную работу. Таких знатоков, как она, поверьте мне, в мире насчитывается лишь несколько», – визнав відомий літературознавець і мистецтвознавець І.С. Зільберштейн (Литературная газета, 1984, 11 апреля).

Евеліна Зайденшнур разом із Володимиром Ждановим була науковим редактором багатьох томів 90-томного «ювілейного» зібрання творів Л.М. Толстого(1928-1964 р.). Вона створила «Библиографию произведений Л.Н. Толстого» (1955) та бібліографічний покажчик «Художественные произведения Л.Н. Толстого в переводах на иностранные языки» (1961).

За загальною редакцією Зайденшнур вийшла збірка статей та матеріалів «Толстой – редактор» (1965), вона підготувала до друку «Яснополянские записки» Д.П. Маковицького (1979). Спільно зі Ждановим до друку було підготовлено листування Толстого з І.Ю. Рєпіним (1949). Евеліна Юхимівна є автором сценарію документального фільму «Рукописи Льва Толстого» (1954).

Зайденшнур та Жданов у співавторстві підготували та прокоментували публікацію «Мёртвых душ» М.В. Гоголя у повному зібранні його творів (1951). Евеліна Юхимівна була одним із упорядників книги «Дни и годы П. И. Чайковского: летопись жизни и творчества (1940).

Евеліна Юхимівна Зайденшнур померла 27 жовтня 1985 року в Москві. ЇЇ поховали на Востряковському цвинтарі.

Пам’ять

Заслужений працівник культури РРФСР (1973).

Бібліографія

Дни и годы П. И. Чайковского: летопись жизни и творчества / сост.: Э. Зайденшнур, В. Киселев, А. Орлова. – М.; Л. : Музгиз, 1940. – 740 с.

Зайденшнур Эвелина Ефимовна. «Война и мир» Л. Н. Толстого: создание великой книги / Эвелина Зайденшнур. – М. : Книга, 1966. – 403 с.: ил.

Зайденшнур Эвелина Ефимовна. «Война и мир» за столетие // «Столетья не сотрут...»: русские классики и их читатели: сборник / сост. А. А. Ильин-Томич. – М. : Книга, 1989. – C. 383-406.

Босько Володимир Миколайович. [Зайденшнур Евеліна Юхимівна] // Історичний календар Кіровоградщини на 2012 рік: Люди. Події. Факти: історико-краєзнавче видання: довідник / Володимир Босько; Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2011. – С. 135 : фото.

Босько Володимир Миколайович. [Зайденшнур Евеліна Юхимівна] // Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік. Нариси та розвідки з історії художнього життя краю: Земська рисувальна школа, митці, колекціонери, виставки, картини, ікони / В. М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – С. 105 : фото.

Босько Володимир Миколайович. Лев Толстой і єлисаветградці: Єлисаветград – одна зі столиць «толстовства» // Історичний календар Кіровоградщини на 2021 рік. Етюди у червоному, чорному та синьо-жовтому кольорах про участь єлисаветградців у революції 1917-1921 рр. / В. М. Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – С. 212-220 : фото.

Зайденшнур Евеліна Юхимівна // Жіноче обличчя літератури краю: прес-досьє для користувачів шкільного віку та організаторів дитячого читання / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара, Відділ бібліографії та краєзнавства; укл. Л. В. Матвієнко; ред. О. В. Ліпей. – Кіровоград, 2012. – С. 9 : фото.

Зайденшнур Э. По поводу текста «Война и мир» / Э. Зайденшнур // Новый мир. – 1959. – № 6. – С. 278-282.

Зайденшнур Э. Е. Письма Л. Н. Толстого брату Сергею Николаевичу / Э. Е. Зайденшнур // Новый мир. – 1982. – № 9. – С. 202-210.

Web-ресурси

Босько Володимир Миколайович. Лев Толстой і єлисаветградці: Єлисаветград – одна зі столиць «толстовства» : Історичний календар Кіровоградщини на 2021 рік (Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського)

Виставка «Письменники-земляки – уродженці нашого міста». Евеліна Юхимівна Зайденшнур (Karpenko-Kary Museum)

Жіноче обличчя літератури краю (Кіровоградська обласна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка)