Дьяконов Геннадій Віталійович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Геннадій Віталійович Дьяконов

Дата народження — 09.02.1949
Місце народження — м. Волгоград, СРСР
Дата смерті — 17.12.2016
Місце смерті — м. Уфа, Росія
Місце поховання — м. Уфа, Росія

Геннадій Віталійович Дьяконов (09 лютого1949, м. Волгоград, СРСР – 17 грудня 2016, м. Уфа, Росія) – вчений, доктор психологічних наук, професор. Із 1979 по 2014 рік проживав в Україні, викладав у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна (нині Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка).

Життя і діяльність

Дьяконов Геннадій Віталійович народився 9 лютого 1949 року в місті Волгограді в робітничій сім’ї. Після закінчення середньої школи він навчався у Волгоградському державному педагогічному інституті (1965-1970) на факультеті фізики. Отримавши вищу освіту, молодий спеціаліст 5 років працював у середній школі учителем фізики.

У 1975 році Геннадій Віталійович вступив до аспірантури московського науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР. Через 4 роки науковець захистив кандидатську дисертацію на тему: «Психологія першого враження про іншу людину».

У 1979 році Геннадій Дьяконов переїхав в Україну, викладав у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна на кафедрі психології, згодом очолював цю кафедру (1984-1988). Вчений досліджував проблеми соціальної психології, розробляв активні методи навчання та педагогічного спілкування, здійснював психологічний аналіз творчості А.С. Макаренка.

Одним із перших (1988-1993) Дьяконов розробив методику «Занурення» як комплексний активний метод навчання психології студентів різних спеціальностей вищих навчальних закладів.

У 1990 році Геннадій Віталійович разом із викладачами кафедри психології організував у Кіровограді Всесоюзну науково-практичну конференцію «Психологія педагогічного спілкування». Він був ініціатором та відповідальним редактором збірників наукових праць «Психологія педагогічного спілкування» (1991-1992), «Психологія діалогу та спілкування вчителя та учнів» (1993-1995).

Із 1992 по 1994 рік Г.В. Дьяконов – докторант науково-дослідного інституту психології Академії педагогічних наук України. Узагальнюючи закордонні та вітчизняні дослідження, Геннадій Віталійович розробив екзистенційно-онтологічну концепцію психології діалогу, в якій даний феномен розглядається як прояв людського буття – як процес, подія, співбуття, самобуття та інобуття.

У 1994 році Геннадій Віталійович став фундатором відкриття психологічного факультету у Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки, був деканом факультету та завідував кафедрою практичної психології.

Сфера наукових інтересів Дьяконова була широкою: проблеми психології спілкування і конфлікту, розвиток особистості, активні методи навчання, групова психотерапія, розробка діалогічних методів дослідження.

Авторству науковця належать монографії: «Психология диалога: теоретико-методологическое исследование» (2006); «Основы диалогического подхода в психологической науке и практике» (2007) та низка інших наукових праць з психології, які відомі в Україні та інших країнах.

Багаторічний досвід роботи Геннадій Віталійович узагальнив у докторській дисертації, яку присвятив питанням діалогічного спілкування. У 2009 році в Інституті психології імені Г.С. Костюка Академії педагогічних наук України (м. Київ) він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за темою: «Основи діалогічного підходу в психологічній науці та практиці».

Дьяконов був організатором Міжнародного науково-практичного семінару «Психологія діалогу і світ особистості» (2012-2014), який проходив на базі Кіровоградського та Башкирського державних педагогічних університетів. Його наукові статті увійшли до Енциклопедичного словника «Психология общения» (2011, 2015).

Геннадій Віталійович багато років був беззмінним членом редколегії українського наукового журналу «Психологія і особистість» (Київ-Полтава).

У вересні 2014 року науковець переїхав до міста Уфа (Росія), працював у Башкирському державному педагогічному університеті ім. М. Акмулли, як професор кафедри психології освіти та розвитку викладав низку психологічних дисциплін для бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Геннадій Віталійович Дьяконов пішов із життя 17 грудня 2016 року. Він був порядною, чуйною, інтелігентною людиною, талановитим педагогом та справжнім вченим. Таким його пам’ятатимуть близькі, колеги, студенти та друзі.

Бібліографія

Дьяконов Г. Діалогіка символізації та інтерпретації в герменевтиці П. Рікера / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С. 28-38.

Дьяконов Г. Діалогічні дослідження батьківсько-дитячих відносин / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2007. – № 6. – С. 133-146.

Дьяконов Г. Діяльнісно-генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г. С. Костюка і С. Д. Максименка / Г. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С. 1-4.

Дьяконов Г. Интерсубъектно-диалогическая концепция чувств и эмоций. Новая методика исследования «Поле чувств» / Г. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 34-49.

Дьяконов Г. (кандидат психологічних наук, професор кафедри практичної психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки). Діалогічна інтерпретація антиномічної методології П. Флоренського: Проблеми методології / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2008. – № 6 (32). – С. 12-24.

Дьяконов Г. (кандидат психологічних наук, професор кафедри практичної психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки). Діалогічна інтерпретація психології самобуття і спів-буття в онтології С. Франка / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2008. – №3. – С. 14-26.

Дьяконов Г. (кандидат психологічних наук, професор кафедри практичної психології КІРУЕ). Філософська антропологія і психологія діалогу / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2009. – №1 (33). – С. 23-30.

Дьяконов Г. Концепція діалогу М. Бахтіна – основа екзистенційно-онтологічної психології: Психологія особистості / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2006. – №5 (19). – С. 45-55.

Дьяконов Г. (профессор кафедры практической психологии Кировоградского института регионального управления и экономики). Диалогические особенности психологии личности в школьном возрасте / Г. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 13-18.

Дьяконов Г. Психологическая онтология отношения и обращения в диалогике М. Бубера / Г. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 61-67.

Дьяконов Г. Психологічні аспекти діалогійної естетики і літературознавства М. Бахтіна: Проблеми методології / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2006. – № 6 (20). – С. 35-46.

Дьяконов Г. В. Психологія діалогу: гіпотези емпіричного дослідження / Г. Дьяконов // Психологія і особистість. – 2015. – № 2, ч. 2. – С. 6–20.

Дьяконов Г. Розвиток професійно-діалогічного спілкування практичних психологів / Г. Дьяконов // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 67-69.

Дьяконов Г. Спілкування і взаємодія: діалогічний підхід / Г. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2004. – №3 (5). – С. 82-96.

Дьяконов Г. Философия диалога М. Бубера и проблемы онтологии и психологии личности / Г. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 8. – С. 8-15.

Дьяконов Г. Хочеш стати психологом? Чекаємо на тебе в КІРУЕ! / Г. Дьяконов // Гаудеамус. – 1999. – травень. – Ст. 6. – С. 1.

Web-ресурси

Геннадій Дьяконов. Діалогічна парадігма в педагогіці – основа навчально-професійної практики майбутніх педагогів і психологів (CORE)

Дьяконов Геннадій Віталійович (Institutional Repository of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University)

Дьяконов Геннадій Віталійович (PSYH.KIEV.UA – Вісник психології і педагогіки)

[https://www.cuspu.edu.ua/en/veterany-osvity/1600-dyakonov_gennadij_vitalijovich Дьяконов Геннадій Віталійович (Pedagogy, Psychology and Arts Department of the CUSPU)]