Дудін (Марцинкевич) Самуїл Мартинович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Самуїл Мартинович Дудін (Марцинкевич)

народився — 21.08.1863
місце народження — с. Рівне (тепер Новоукраїнського району Кіровоградської області)
дата смерті — 9.07.1929
місце смерті — с. Сабліно, Ленінградська область

Дудін (Марцинкевич) Самуїл Мартинович (21 серпня 1863 р., с. Рівне, тепер – Кіровоградської області – 9липня 1929р., с. Сабліно, Ленінградська область – живописець, мистецтвознавець, перший в Росії етнограф-фотохудожник. Член Товариства художників ім. А. Куїнджі, Петербурзької спілки діячів пластичних мистецтв, Товариства взаємодопомоги російських художників, Артілі російських художників.


Життя і діяльність

Самуїл Мартинович Дудін народився 19 серпня 1863 року в с. Рівному (тепер Новоукраїнського району) у родині сільського вчителя. Хист до малювання виявив у ранньому віці. Після закінчення школи Дудін вступив до Єлисаветградського земського реального училища, в якому до IV класу був земським стипендіатом, а потім навчався на кошти батьків. Тут він відвідує Вечірні Рисувальні Класи, засновані академіком портретного живопису Петром Крестоносцевим.

Dudin2.jpg

Дудін Самуїл Мартинович. Картина “Квітка”

1891–1897 рр. був вільним слухачем у Петербурзькій Академії мистецтв у викладача І. Рєпіна. За картину «В храм Таніти» отримав звання художника.

Сьогодні можна лише гадати, як склалася б доля нашого земляка Самуїла Мартиновича Дудіна, коли б не арешт за участь у місцевих громадсько-політичних об’єднаннях (українофільській «Громаді» та народовольському гуртку) з наступним трирічним засланням у Забайкальський край. Саме ці драматичні роки визначили все його подальше життя. Слід сказати, що царський режим, на відміну від більшовицького, ніколи не ставив собі за мету знищення особистості покараного, не кажучи вже про умови утримання. Там юнак зустрівся з відомим ученим — мандрівником Г. Потаніним і за його порадою зайнявся збиранням фольклорного та етнографічного матеріалу бурятів і монголів.

У засланні Дудін робить численні замальовки побуту місцевого населення, серйозно вивчає фотосправу. У 1891 році за рекомендацією Потаніна його включив на посаду художника — фотографа до складу своєї знаменитої експедиції в Монголію видатний учений В.Радлов. За кількістю та різнобічністю своїх обдарувань Дудін нагадував «ренесансних людей»: художник (закінчив Академію мистецтв, учень Рєпіна), вчений-орієнталіст та етнограф (автор багатьох наукових праць про мистецтво буддизму та ісламу), колекціонер (зібрав унікальну колекцію східних килимів, неперевершеним знавцем яких вважається й досі), бібліофіл (завсідник букіністичних книгарень ), учений-мандрівник (учасник декількох наукових експедицій у Монголію, Туркестан та Західний Китай). Непросто перерахувати всі пости й посади, які займав Самуїл Мартинович упродовж життя: завідуючий відділом середньоазіатських старожитностей, учений — С.Дудін секретар Музею антропології та етнографії Академії наук, викладач університету, член товариства художників ім.А.Куїнджі. Приємно відзначити, що у творчості Дудіна-художника присутня й українська тематика. Зокрема у 1911 році він виконав 27 ілюстрацій до петербурзького видання «Кобзаря», ілюстрував повісті Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород». Одним словом, наш земляк був своєю людиною відразу в двох академіях – Академії мистецтв та Академії наук. Окремо слід сказати про Дудіна-фотографа. Приміром, три роки тривала експедиція етнографічного відділу Російського музею до Середньої Азії, учасником якої був Самуїл Дудін, нерозлучний із фотоапаратом. Під час експедиції він зробив декілька тисяч фотознімків, які являють собою величезну наукову, художню та історичну цінність, їхні негативи донедавна зберігались у фондах Державного музею етнографії народів СРСР.

Творче кредо Дудіна — знімати життя таким, яким воно є , — зробило його фотографії не лише документами епохи. Його знімки цікаво розглядати: спостережливість ученого, помножена на композиційний дар живописця, дозволяє відчути місцевий колорит, аромат минулої епохи. Фотографія завжди була для Дудіна однією з найголовніших справ життя. Він і помер від розриву серця з фотоапаратом у руках, перебуваючи зі студентами-географами на практиці у селищі Саблиному під Ленінградом.

Пам’ять

Пам’яті Дудіна повністю присвячений дев’ятий том збірника наукових праць Музею антропології та етнографії АН СРСР за 1930 рік. Вважається одним з найвидатніших російських фотографів ХХ століття, зробив під час наукових експедицій по Середній Азії декілька тисяч унікальних фотознімків. У 1894 році, перебуваючи на Єлисаветградщині створив серію світлин “Українці”.

Dudin3.jpg

Самійло Мартинович Дудін (в центрі) під час експедиції по Центральній Азії.

Бібліографія

Дудин С.М.Архитектурные памятники Китайского Туркестана. Из путевых записок // Архитектурно-художественный еженедельник. 1916. No 6. С. 75–80; No 10. С. 127–132; No 19. С. 218–220;No 22. С. 241–246; No 28. С. 292–296; No 31. С. 315–321.

Дудин С.М.Ковровые изделия Средней Азии // СМАЭ. Л.: Изд-воАкад. наук СССР, 1928. Т. 7. С. 71–166.

Дудин С.М.Орнаментика и современное состояние старинных самаркандских мечетей // Изв. Имп. Археологической комиссии.СПб., 1903. Т. 7. С. 49–73.

Дудин С.М.Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая // СМАЭ. Пг.: Тип. Рос. акад. наук, 1918. Т. 5. Вып. 1. С. 21–92.

Дудин С.М.Фотография в научных поездках // Краеведение. М.; Л.,1924. Т. 1. No 1–4. С. 31–53.

Дудин С.М.Фотография в этнографических поездках //Казанский музейный вестник. 1921. No 1–2. С. 31–53.

Босько, В М. Історичний календар Кіровоградщини на 2008 рік. Люди. Події. Факти Історико-краєзнавче видання: Довідник /Володимир Босько; Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського, Кіровоградська обл. організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2007. - 241 с. : фото

Босько, В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2013 рік: Люди. Події. Факти [] : історико-краєзнавче видання: довідник / Володимир Босько ; Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2012. - 254 с. : фото, портрWeb-ресурси

Сайт випускників Кіровоградського машинобудівного коледжу КНТУ http://vypuskniki-kmk.at.ua/publ/vidatni_vipuskniki_realnogo_uchilishha/dudin_s_m/dudin_marcinkevich_samujil_martinovich/24-1-0-31

Официальный информационный портал акимата Карагандинской области http://www.karaganda-region.kz/rus/news/4223/

Иркутский областной краеведческий музей. Краеведческие записки 2004 http://www.museum.irkutsk.ru/articles4.htm

Samuel Martinovich Dudin http://www.anahitaphotoarchive.com/Home/Photographs/dudin

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ No 15 ONLINE. Валерия Прищепова К 150-летию со дня рождения С.М. Дудина — художника, этнографа (по материалам МАЭ РАН) http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/015online/prischepova2.pdf

A Mission To Central Asia - S.M. Dudin's Journey in 1900-1902 To Bokhara, Samarkand, and Beyond http://www.tcoletribalrugs.com/article4.html