Дараган Юрій Юрійович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Юрій Юрійович Дараган

народилася — 16.03.1894
місце народження — м.Єлисаветград , Херсонської губернії (нині – м.Кіровоград, Україна)
дата смерті — 17.03.1926
місце смерті — м.Плешов (поблизу Праги)
місце поховання — Ольшанський цвинтар в Празі


Юрій Юрійович Дараган (16 березня 1894 р. - 17 березня 1926 р. м.Плешов.) - український поет, представник «празької школи». Юрій Дараган – перший поет, в якого виразно окреслився комплекс ідей, характерних для „пражан”.


Життя і діяльність

Народився Юрій Дараган 16 березня 1894 року у Єлисаветграді на Херсонщині в родині інженера. Мати - грузинка. Батько - українець, помер за три місяці до народження сина, тому невдовзі після народження Юрія осиротіла сім'я переїздить у Грузію, до Тифліса, де малюка і хрестили.

Навчався Юрій Дараган у Тираспільській реальній школі, але закінчити її не довелося - хлопця забрали на війну. Під час Першої світової війни – підпоручик російської армії, був поранений. З осені 1917 р. і до листопада 1920 р. – старшина Армії УНР, з якою і перейшов Збруч. Перебував у таборах українських емігрантів – Вадовіц, Ланцут, Каліш, Шипюрно. Тут і прийшла до нього непереборна жадоба творчості. В той же час голодне та холодне життя в таборах спричинило важку хворобу.

Юрій Дараган один із засновників таборового літературного місячника «Веселка», один із ініціаторів створення товариства українських письменників «Культ» у Подєбрадах. Він був слухачем курсів при Українській Господарькій Академії в Подєбрадах.

Після переїзду до Чехословаччини, в Прагу, у 1923 році вступає до Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова.

Писав Дараган переважно українською. Перший російський вірш надрукував у 14 років у часописі "Закавказье". Через два роки дав цикл віршів у альманах "Поросль", а через три - друкувався в альманасі "Іммортелі" і журналі "Хмель".

Разом зі своїм земляком Євгеном Маланюком у 1922-1923 роках Юрій Дараган видавав часопис “Веселка”, де друкував свої твори.

Він одним із перших українських поетів в еміграції звернув увагу на призабуті старокиївські сторінки. Вірші „Похід”, „Київ”, „Милуніа”, „Свати”, які спочатку поет надрукував у „Веселці”, не тільки мали художню цінність, але й стали певним зачином розробки цієї теми іншими авторами.

У 1925 році, ще за життя Дарагана, виходить єдина його збірка «Сагайдак», яка, за словами критиків, тематично та ідейно постала передвісницею художньої платформи майбутньої празької школи української поезії. Вихід збірки критика привітала, а в 1965 році книжку перевидали.

Про те, чому син грузинки обрав українську - мовою своїх творів, Юрій Дараган писав у листі до Микити Шаповала (орієнтовно 1925 рік), де поет стисло і емоційно викладає свою автобіографію:

"Народився я 16 березня 1894 р. (а не 1893) у Єлисаветі на Херсонщині, але хутко був вивезений (...) до столиці Картвелії Тифлісу, де мене і хрестили. Батько мій був українець і крупний залізничний урядовець, але за три місяці до мого народження вмер. Мати була грузинка, чи то пак картвелка, але з закінченою гімназійною освітою (у тих краях це про багато казало). Батьків своїх прираховую до заможної інтелігенції, мали у Тифлісі власний 4-х поверховий будинок. Мати виховувала мене яко росіянина... (...) З 1915 р. старшиною на фронті, був ранений, революція захопила мене після раненія у Петербурзі. Вихований не чорносотенцями, а в дусі здорового російського патріотизму, і знаючи твердо, що я "малорос", нащадок запорожського сотника, у травні 1917 р. я вже був членом Петербурзької Української військової ради і розумом твердо рішив, що я мушу бути завжди у гурті тієї російської модифікації (як я тоді рахував малоросів), до якої я належу по крові, у кінці 17 року я вже був у Київі і думкою ні разу не зрадив українству, а серцем? Серцем українізувався поступово. Найбільш помагали наші пісні і наша історія, що часами наповнює тебе божевільною гордістю, а часами так нелюдськи бичує ганьбою і соромом. Тепер я не в стані говорити про українство спокійно – реву при сторонніх людях, тепер бути не українцем я у жодний спосіб не зможу і що б зі мною не виробляли, я завжди зостанусь чи ув'язненим, чи розстріляним, чи помилованим, але завжди українцем".

Поезія Юрія Дарагана невелика за обсягом. Також його цікавила українська історія в найрізноманітніших її сюжетах. За кілька років до смерті поет часто навідувався з Праги до Подєбраду, де студіювали його недавні бойові побратими. Власне, лише три – чотири останні роки життя Юрія Дарагана були найактивнішою порою творчості, коли писалися вірші збірки „Сагайдак”, які скрасили празьку школу української поезії.

Юрій Дараган дуже любив пейзаж, умів сприймати його своїм особливим зором. Навіть у передсмертному вірші „Прозорість” бачимо зв’язок яскравої поетичної палітри. Пейзаж його надихає, додає сил, чарує красою.

Окрему сторінку творчості Юрія Дарагана становила поема „Мазепа” (1924), у якій він спробував відтворити величину й трагічну сторінку часів Полтавської битви 1709 року.

Крім того, Юрій Дараган крізь усе своє життя поряд з українським проніс грузинське слово. Тема Кавказу у поетовім доробку дуже вагома. Якими дорогами не водило б його емігрантське життя, Кавказ весь час був із ним.

Публікувався у часописах «Нова Україна», «Веселка», «Літературно-Науковий Вісник», альманахах «Поросль», «Іммортелі». Єдина прижиттєва збірка «Сагайдак» вийшла у Празі 1925 р.

Daragan2.jpg

Збірка Ю.Дарагана “Сагайдак” 1925 р.

Юрій Дараган помер від туберкульозу 17 березня 1926 р. у м. Плешове, поблизу Праги. Був похований на Ольшанському цвинтарі в Празі в одній могилі з побратимом митцем (графік) Степаном Колядинським; у середині 1930-х рр. закінчився контракт оренди цієї ділянки землі й могила була знищена новим похованням .Бібліографія

Основні видання творів Ю.Ю. Дараган

Сагайдак [] : Вірші, 1922 - 1924 р. / Юрій Дараган. - Другий наклад. - Стемфорд : Життя і школа, 1965. - 64 с.

Срібні сурми [] / Юрій Дараган; Біографічний нарис, упорядкування та примітки Леоніда Куценка, Ред. Світлана Барабаш,. - Кіровоград : Спадщина, 2003. - 103 с.

Срібні сурми [] : Поезії / Юрій Дараган; Біографічний нарис, упорядкування та примітки Леоніда Куценка. - К. : Веселка, 2004. - 126,[1] с.

Дивоовид [] : Антологія української поезії ХХ століття / Микола Вороний [та ін.] ; укл. : Іван Лучук. - Тернопіль : Богдан, 2007. - 783,[1] с. : портр. - (Серія поетичних антологій ДИВООВИД : сер. заснована у 2007 році)

Степова пектораль. Поетична антологія від Т. Г. Шевченка до наших днів / укл. і передмова Анатолія Глущака. - Одеса : Маяк, 2011. - 383 с.

Чорне і червоне: 100 українських поетів ХХ сторіччя: антологія : хрестоматія / Микола Вороний [та ін.] ; укл. Борис Щавурський. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 1375 с.

Дике поле : Поезії / Ю. Дараган // Народне слово. - 2003. - 16 жовтня. - С. 3

Добірка віршів / Ю. Дараган // Київ. - 2006. - № 3. - С. 131-140

Поезії зі збірки "Сагайдак" / Ю. Дараган // Кіровоградська правда. - 2004. - 8 червня. - С. 3

Поезії зі збірки "Сагайдак" / Ю. Дараган // Українська мова та література. - 2004. - 11 березня. - С. 6-7

"Я мрійливий і пестливий" : Добірка віршів / Ю.Дараган // Дзвін. - 2001. - № 8. - С. 23-29


Література про життя і діяльність

Гузар З. Збірка Юрія Дарагана «Сагайдак» як пролог до вісниківського неоромантизму // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. — Дрогобич: Коло, 2009. — С. 113–121

Ільницький, Микола. На перехрестях віку : у 3-х кн. / Микола Ільницький. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008 - Кн. 1. - 2008. - 838 с.

Куценко, Леонід Васильович. "І вічність на каміннях Праги..." [Текст] : Біографічні нариси / Леонід Куценко,. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. - 287 с.

Слабошпицький, Михайло. 25 поетів української діаспори / Михайло Слабошпицький. - К. : Ярославів Вал, 2006. - 726,[2] с.

Русов, Юрій. Поезія визвольних змагань [Текст] / Юрій Русов. - Торонто : "На варті" КК СУМ в Канаді, 1954. - 110,[1] с.

Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: Навчальний посібник: У 4 т. / Упоряд., ред. та бібліогр. довідки В. Яременка,; Наук. ред. М. Наєнко. - 2-е вид., змінене, доп. - К. : Аконіт, 2001 - Кн.2 : Культурно-історична епоха модернізму : Високий (розвинутий) модернізм (1922-1940): від "Антології" (1920) і "Камен" (1924) М.Зерова до "Поезій" (1940) В.Свідзинського / Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович та ін. - 2001. - 799 с.

Хрестоматія з української літератури XX сторіччя : збірник / Микола Вороний [та ін.] ; упор. : Євген Федоренко, Павло Маляр. - Нью-Йорк : Вид-во шкільної ради - УККА, 1978. - 432 с.

Андрушко, Тетяна. Запалити сонце... у собі! / Тетяна Андрушко // Вежа. - 2013. - № 31. - С. 224-227

Базилевський В. Юрій Дараган (1894-1926). Свята неправда поезії / В. Базилевський // Слово "Просвіти". - 2012. - 19-25 липня. - С. 8-9

Клочек Г. Тонкий свист летючої стріли : Юрій Дараган і його поетична збірка "Сагайдак" / Г. Клочек // Дивослово. - 2002. - №9. - С. 58-65

Корінь А. Раби-це нація, котра не має слова... : Про поетів Яра Славутича, Маланюка Евгена, Юрія Дарагана / Корінь // Молодий комунар. - 1991. - 2 березня

Крупач М. "І я колись в майові дні в офіру серце ніс" / Крупач М. // Дзвін. - 2001. - № 8. - С. 138-148

Куценко Л. "Наповнити життя останнім змістом..." / Л. Куценко // Українська мова та література. - 2004. - 11 березня. - С. 3-6

Куценко Л. Юрій Дараган: феномен українського поета / Л. Куценко // Народне слово. - 2003. - 16 жовтня. - С. 3

Куценко Л. "Я завжди зостанусь ... - українцем" : срібні сурми поета Юрія Дарагана / Л. Куценко // Кіровоградська правда. - 2004. - 8 червня. - С. 3

Миронець Н. "Долю свою складаю в ваші долоні" : Листи Євгена Маланюка до Юрія Дарагана / Миронець Н. // Розбудова держави. - 1997. - № 6. - С. 46-49

"Наповнити життя останнім змістом..." : Календар // Народне слово. - 2004. - 16 березня. - С. 3

Нахлік О. Апеляція до княжої доби в емігрантській літературі / О. Нахлік // Дзвін. - 1997. - №7. - С. 139-144

Слабошпицький М. "... Дай мені стати великим поетом" (Юрій Дараган) / М. Слабошпицький // Київ. - 2006. - № 3. - С. 141-145

Таран О. Празька школа як ідейно-мистецьке поняття / О. Таран // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - 1998. - Вип. 6: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - С. 30-35Web-ресурси

Лучук Іван. Українські та єврейські первні в російській поезії першої третини ХХ ст.//Часопис «Ї». — 1996. — № 8. http://www.ji.lviv.ua/n8texts/luchuk.htm

Дараган Юрій :: Біографія, Вірші, поезія. Клуб поезії http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=321&type=biogr

Дараган Юрій — Вікіпедія

Юрій ДАРАГАН - Українське життя в Севастополі http://ukrlife.org/main/evshan/25poetiv2.html

Юрій Дараган. Празька школа українських поетів http://virchi.narod.ru/poeziya/praga-daragan.htm

Юрій Дараган - Poezia.ORG - Поезія та авторська пісня http://poezia.org/ua/personnels/417/

Дараган Юрій (1894—1926) - Укрліт.org http://ukrlit.org/Drahan_Yurii/