Бойко Володимир Григорович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Володимир Григорович Бойко

Дата народження — 14.05.1929
Місце народження — с. Мар’янівка (тепер Олександрійський район, Кіровоградська область), Україна
Дата смерті — 16.12.2009
Місце смерті — м. Київ, Україна
Місце поховання — м. Київ

Володимир Григорович Бойко (14 травня 1929, с. Мар’янівка, тепер Олександрійського району Кіровоградської області – 16 грудня 2009, м. Київ) – український вчений-фольклорист, літературознавець, доктор філологічних наук, професор.

Життя і діяльність

Бойко Володимир Григорович народився 14 травня 1929 року у селі Мар’янівка на Кіровоградщині; 1952 року закінчив відділення української мови і літератури філологічного факультету Київського університету. З 1976 по 1992 роки літературознавець завідував кафедрою теорії літератури і літератури народів СРСР Київського національного університету, був професором кафедри історії української літератури, з 1992 по 2002 роки – професором кафедри фольклористики.

У центрі уваги науковця – проблеми взаємозв’язку та взаємодії естетичних систем фольклору і літератури, походження та специфіки жанрів народної творчості, динаміки розвитку фольклорного процесу тощо.

Володимир Григорович був членом вченої ради філологічного факультету (1976-2000), спеціалістом вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту філології (1976-2000), експертної ради ВАКу з літературознавства та фольклористки (1999-2002), головою факультетського осередку товариства «Знання», секції фольклору та етнографії Республіканського товариства охорони пам’яток історії та культури України.

Володимир Бойко є автором понад 100 публікацій, серед них такі: «Поетичне слово народу і літературний процес. Проблема фольклорних традицій в становленні української радянської поезії» (1965), «Сучасна народнопоетична творчість на Україні. Основні тенденції розвитку» (1973), «Поезія Едуарда Межелайтіса» (1988). У монографії «Поезія Едуарда Межелайтіса» В.Г. Бойко висвiтлює твоpчий шлях видатного литовського поета, через аналiз твоpiв якого – «Бpатеpської поеми», збipникiв «Людина», «Авіаетюди» та pяду iнших, – pозглядаються двi найважливiшi пpоблеми твоpчостi поета – людина i суспiльство, людина i всесвiт.

В.Г. Бойко був упорядником та науковим редактором багатьох збірок українського фольклору: «Українська народна творчість» – І том, «Український дитячий фольклор» – ІІ том (1962), «Прислів’я та приказки народів РРФСР» (1974), «Пісні літературного походження» (1980).

В укладеному ним збірнику «Українські народні прислів’я» (1968) уперше було вміщено переклади зразків українського фольклору німецькою мовою, а збірник «Українські народні казки» (1976) здобув міжнародне визнання і був перекладений англійською, німецькою, французькою мовами та 5 мовами народів Індії.

Володимир Бойко – один із співавторів підручника «Українська народна поетична творчість» (1983), книги «Українська народна магія: Поетика, психологія» (Л. Ф. Дунаєвська, В. Г. Бойко, О. М. Таланчук та інші), укладач понад 10 навчальних програм.

Після видання двотомного дослідження «Українська народна творчість» (1958), здійсненого під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР, доктора філологічних наук, професора П.Н. Попова та відповідального редактора – академіка АН УРСР, доктора філологічних наук, професора М.Т. Рильського, а також скороченого і адаптованого варіанту праці під однойменною назвою (1965), укладеного в ІМФЕ у 1983 р., був виданий підручник «Українська народно-поетична творчість», підготовлений М.С. Грицаєм, В.Г. Бойком, Л.Ф. Дунаєвською. У підручнику акцентується увага на текстах у записах В.Г. Бойка.

Володимир Бойко нагороджений медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» (1999), «Захисник Вітчизни» (2002), грамотами Київського університету та Міносвіти України.

Помер Володимир Григорович Бойко 16 грудня 2009 року у м. Києві.

Бібліографія

Бойко, Володимир Григорович. Поетичне слово народу і літературний процес. Проблема фольклорних традицій в ставленні української радянської поезії / Володимир Бойко ; Академія Наук Української РСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 1965. – 336 с.

Грицай, Михайло Семенович. Українська народнопоетична творчість : [підруч. для філол. фак. ун-тів] / Михайло Грицай, Володимир Бойко, Лідія Дунаєвська ; ред. М. С. Грицай. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Вища школа. Голов. вид-во, 1983. – 359 с.

Джерела мудрості : прислів’я та приказки народів СРСР / укл. Володимир Бойко. – К. : Дніпро, 1973. – 174 с.

Джерела мудрості : прислів’я та приказки народів СРСР / укл. Володимир Бойко. – К. : Дніпро, 1967. – 166 с.

Рильський, Максим Тадейович. Зібрання творів : у 20 т.: Художні твори: Т. 1-11 / Максим Рильський; Авт. передм. С. А. Крижанівський, Редкол. Л. М. Новиченко (гол.); АН Української РСР., Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1983 – Т. 13 : Літературно-критичні статті / Автор передмови Володимир Григорович Бойко. – 1986. – 622с.

Скарби мудрості : українські народні казки, легенди, анекдоти, загадки, прислів’я та ін. / упор., авт. передм., авт. приміт. Володимир Бойко. – К. : Рад. школа, 1966. – 219 с.

Web-ресурси

Бойко Володимир Григорович (Вікіпедія)

Бойко Володимир Григорович (Енциклопедія сучасної України)

Бойко Володимир Григорович (Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, архів)