Богульський Анатолій Андрійович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Анатолій Андрійович Богульський

народився — 25.04.1928
місце народження —с.Чехова, Ружинський район, Житомирська область
дата смерті — 04.07.2010
місце смерті — м. Кіровоград
місце поховання — Далекосхідне кладовище

Анатолій Андрійович Богульський (25 квітня 1928, с.Чехова, Ружинський район, Житомирська область – 4 липня 2010, м. Кіровоград) – історик, краєзнавець. Працював деканом історичного факультету КДПІ ім. О.С. Пушкіна. Кандидат історичних наук, професор. Член редколегії книги «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область».

Життя і діяльність

Богульський Анатолій Андрійович народився 25 квітня 1928 року в селі Чехова Ружинського району на Житомирщині. Згодом родина переїхала до Кіровограда, де батько до війни працював слюсарем на заводі «Червона зірка». У вересні 1936 року Анатолій Богульський пішов навчатися до неповної середньої школи №14 м. Кіровограда і до початку війни закінчив п’ять класів. У період німецької окупації родина Богульських знаходилась у місті, батько працював на будівництві доріг, а після закінчення війни повернувся на «Червону зірку».

Після звільнення Кіровограда від фашистів, у січні 1944 року Анатолій пішов працювати до друкарні газети «Кіровоградська правда», а потім продовжив навчання у Кіровоградській середній школі №5. З 1948 по 1952 рік був студентом Кіровоградського державного педагогічного інституту ім.О.Пушкіна, по закінченню якого був направлений на роботу до міста Марганця Дніпропетровської області вчителем середньої школи №7. З 1954 по 1959 роки Анатолій Андрійович працював викладачем Кіровоградського будівельного технікуму, в 1959-1960 роки – лектор Кіровоградського міського комітету КПУ, 1960-1964 – старший викладач Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту ім. В. Леніна.

У період з 1964 по 1966 Анатолій Богульський навчався в аспірантурі Харківського державного університету, по закінченні якого його направили працювати викладачем до Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. У 1969 році Анатолій Богульський захистив кандидатську дисертацію та до 1976 року працював у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування. У період з 1984 по 1991 рік А.Богульський був деканом історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. Пушкіна, згодом з 1991 по 1993 роки - викладачем педагогічного інституту. Далі працював на посадах декана юридичного факультету Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, заступника декана, завідувача кафедри історії та теорії права, професор цієї кафедри до 2007 року. А.Богульський зробив великий внесок у дослідження та популяризацію історико-культурної спадщини нашого краю, підготував до друку краєзнавчі видання, займався джерелознавчими дослідженнями, історією українського професійного театру, вивченням життя та творчості відомих земляків.

Він - один із авторів історичних нарисів проекту «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область», працював провідним науковим редактором «Книги пам’яті України» (Кіровоградська область). А.Богульський підготував і видав краєзнавчі видання – «Історія Світловодського краю»: навчальний посібник. Анатолій Андрійович єдиний дослідник ґрунтовної історії профспілкового руху на Кіровоградщині, про що свідчать численні публікації, книга «Нариси історії профспілок Кіровоградщини» (2004) та «100 років на захисті прав та інтересів трудящих» (2005).

BogulskiyAA2.jpg
Видання «Нариси історії профспілок Кіровоградщини»

BogulskiyAA3.jpg
Видання «100 років на захисті прав та інтересів трудящих»

Протягом свого творчого життя Анатолій Андрійович дослідив, зібрав і видав понад 150 наукових праць, а своєю багаторічною краєзнавчою діяльністю сприяв вихованню патріотичних почуттів у молодого покоління нашого краю. Разом з дружиною Катериною Мефодіївною виховав двох дочок, має онуків. Закінчив свій земний шлях 4 липня 2010 року, похований у м. Кіровограді на Далекосхідному кладовищі.

Пам'ять

У пам’яті всіх, хто знав Анатолія Андрійовича Богульського, він залишився добрим вчителем і наставником, щирою, порядною, інтелігентною людиною, ентузіастом краєзнавчої справи.

Бібліографія

Богульский А.А. Борьба большевиков Юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук : специальность № 570 - история КПСС / А. А. Богульский ; М-во высш. и сред. образования УССР, Харьковский гос. ун-т им. А. М. Горького, Кафедра истории КПСС. - Харьков : [б. и.], 1969. - 21 с

Богульский А.А. О некоторых чертах ленинского стиля работы : метод. материалы / Анатолий Богульский ; О-во «Знание» РСФСР. - Кировоград : Кировоградская обл. организация, 1981. - 41 с.

Краєзнавчий вісник Кіровоградщини / Кіровоградська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кіровоградська обл. спілка краєзнавців. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво. - 2008. - Вип. 3 / ред.: О. О. Бабенко, Л. А. Гайда, Т. А. Григор’єва [та ін.]. - 2009. - 205 с.

Методичні вказівки лектору при підготовці лекції на тему «Утворення СРСР - торжество ленінської національної політики КПРС» / А. І. Лобода, А. А. Богульський ; Кіровоградська обласна організація товариства "Знання". - Кіровоград, 1972. - 20 с

Очерки истории Кировоградской областной партийной организации / [П. М. Безтака, Ф. К. Белявин, А. А. Богульский и др. ; Редкол.: А. И. Погребняк (пред.) и др.]. - Днепропетровск : Промiнь, 1981. - 325 с.

БогульськийА.А. З досвіду роботи над томом «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» / Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. / Випуск ІІІ. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009.

Богульський А. Патріотичне виховання студентів юридичного факультету - складова становлення громадянина-патріота / А. Богульський // Рідна школа. - 2004. - №12. - С. 74-75

Богульський А. Перший літопис Кіровоградщини / А. Богульський // Народне слово. - 2010. - 5 серпня. - С. 6 ; Народне слово. - 2010. - 12 серпня. - С. 6 ; Народне слово. - 2010. - 19 серпня. - С. 6

Босько В. Визначні постаті Степової Елади : до 250-річчя заснування фортеці Святої Єлисавети, міста Єлисаветграда та 65-річчя утворення Кіровоградської області / Володимир Босько; кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. - Кіровоград : Інформаційна мережа, 2004 - Ч. 1. - 2004. - С. 31

Гайда Л. Пам’яті Анатолія Богульського / Л. Гайда // Народне слово. - 2010. - 15 липня. - С. 5, 6

Полулях С. Кого захищають профспілки? / Полулях С. // Кіровоградська правда. - 2006. - 4 квітня. - С. 2 Розповідь про нещодавно презентовану книгу історика Анатолія Богульського «100 років на захисті прав і інтересів трудящих», присвячену історії профспілкового руху на Кіровоградщині

Web-ресурси

Музейна кімната з історії освіти Кіровоградщини. Педагоги-краєзнавці Богульський Анатолій Андрійович