Іванко Андрій Борисович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Андрій Борисович Іванко

народився — 01.01.1953
місце народження — с. Порубаї, Кобеляцький район, Полтавська область
дата смерті — 21.12.2014
місце смерті — м. Кіровоград
місце поховання — м. Кіровоград

Андрій Борисович Іванко (1 січня 1953, с. Порубаї Кобеляцький район Полтавська область – 21 грудня 2014, м. Кіровоград) – видатний учитель – методист Кіровоградщини, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук.

Книга, яка б сприяла відновленню
нашої історичної пам’яті, вкрай необхідна.
Я б хотів, щоб вона стала бодай маленьким
камінчиком у духовну розбудову держави Україна”
цитата Іванко А.Б. зі статті Орел С.

Життя і діяльність

Іванко Андрій Борисович народився 1 січня 1953 року в селі Порубаї Кобеляцького району Полтавської області. Навчався на історичному факультеті Полтавського педагогічного інституту. За своє педагогічно-плодовите життя написав багато науково-методичник праць про актуальні проблеми культури та історії України, публікувався у багатьох національних періодичних виданнях, досліджував життя і науково-педагогічну діяльність видатних персон України (В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка) та впроваджував їх педагогічні ідеї у діяльність сучасних вчителів.

У 1976 р. Андрій Іванко стає заступником директора з навчально-виховної роботи Созонівської школи (Кіровоградський район). А в 1998 р. розпочинає свою діяльність вчителя історії і працює на цій посаді до листопада 2014 року. Добре знався на історичній тематиці, глибоко вивчав культуру, літературу, театр, образотворче мистецтво, музику. Скільки треба опрацювати різних джерел, аби підготувати та декілька разів оновити й перевидати унікальну книгу «Історики України», на основі якої була підготовлена серія лекцій, з описом епізодів і фрагментів з життя видатних українських істориків.

Вагомим у царині краєзнавства став його дослідницько-просвітницький проект «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний учений-енциклопедист, філософ культури й науки». Про все це свідчить велика бібліографія науково-педагогічної та науково-методичної діяльності А.Іванка. Як людина різнобічних інтересів, А.Іванко був ініціатором виникнення багатьох культурних та просвітницьких проектів, зокрема щодо створення драматичної студії «Ровесник», яка діє й до цього часу та має звання «Зразковий колектив», політклубу «Панорама», клубу любителів прекрасного. Під його керівництвом у школі виникають куточки «Золота бібліотека юнацтва» біля шкільної бібліотеки, експозиції «Сини твої, Україно» та «Гетьмани України» біля кабінету історії, пантеон «Пам’ять» та безліч інших цікавих викладок.

Вісімнадцять років свого життя Андрій Борисович присвятив себе кафедрі педагогіки, психології і корекційної освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, не покидаючи при цьому вчительську діяльність. Постійно брав участь у численних науково-практичних конференціях та семінарах, де завжди виступав професійно і аргументовано. Залишилися у пам’яті колег його змістовні, продуктивні виступи на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи» «Місія учителя історії в контексті нинішньої гуманітарної ситуації в Україні», Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Гуманістична педагогіка В.О.Сухомлинського у реалізації цілісного підходу до формування особистості» та ін.

Він завжди був цілеспрямований, організований і відповідальний. Заслуженим стало рішення засідання конкурсної комісії з присудження обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського Андрію Борисовичу Іванку – за вагомий внесок у вивчення і впровадження в практику роботи сучасної школи ідей В.О.Сухомлинського та вагомий внесок у розвиток, дослідження, поширення і пропаганду ідей видатного педагога-земляка, його сучасників і послідовників.

Життя Іванка Андрія обірвалось 21 грудня 2014, а його величезна бібліотека, яка налічувала більше п’яти тисяч книг, частково була передана у шкільний кабінет історії.

IvankoAB2.jpg

“Я знаю, що фізично старію,
здобуваю досвід, але в душі я той
двадцятиоднорічний юнак
який вперше прийшов у школу як учитель/].
І мені з дітьми сьогодні ще цікавіше, ніж тоді”
цитата Іванко А.Б. зі статті Орел С.

Бібліографія

1. Іванко А. Б. Вивчення української культури в шкільному курсі історії України (5-11 класи) : поурочний посібник для вчителя / А. Б. Іванко. - Кіровоград : Українська гімназія, 1996. - 86 с. - (Бібліотека вчителя)

2. Іванко А.Б. Історики України XIX-XX ст. / Андрій Іванко ; редкол.: Т. Ковтунович, Т. Калініч [та ін.]. - К. : Шкільний світ, 2008. - 126,[1] с. : портр. - (Бібліотека "Шкільного світу")

3. Іванко А.Б. Історики України XIX-XX ст. : (Нариси української історіографії) / А.Б.Іванко ; Кіровоград. обл. орг. Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. - 382 с. : портр

4. Іванко А.Б. Нащадки Нестора / Андрій Борисович Іванко ; Андрій Іванко. - Харків : Основа. - 2010 Ч. 1. - 2010. - 112 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10

5. Іванко А.Б. Нащадки Нестора / Андрій Борисович Іванко ; Андрій Іванко. - Харків : Основа. - 2010 Ч. 2. - 2010. - 160 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11

6. Іванко А. Б. Вивчення теми "Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького" в шкільному курсі історії України (8 клас) : методичний посібник для вчителя / А. Б. Іванко, Ю. В. Кравченко ; Обл. організація Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка, Обл. ін-т післядипломної педагог. освіти. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2001. - 95,[1] с.

7. Іванко А. Б. В. О. Сухомлинський - шістдесятник (еволюція суспільно-політичних та педагогічних поглядів) : навч. посібник / А. Б. Іванко ; КОІППО ім. Василя Сухомлинського. - Кіровоград : Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011. - 26 с. : портр.

8. Іванко А. Б. В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко: діалог самодостатніх педагогічних систем / А. Б. Іванко ; Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адм., Обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - (2-е вид.). - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2003. - 60 с. : портр., фото

9. Іванко А. Б. В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко: діалог самодостатніх педагогічних систем / А. Б. Іванко ; Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адм., Обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - (2-е вид.). - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. - 60 с. : фото

10. Іванко А.Б. Освітня діяльність та педагогічна спадщина І. Г. Ткаченка (1919-1994) : монографія / Андрій Іванко; Укл. О. Г. Романенко ; Упр. освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. - Кіровоград : Поліграф-Терція, 2004. - 187 с. : фото

11. Іванко А.Б. І. Г. Ткаченко: життя і науково-педагогічна діяльність (1919-1994) : монографія / Андрій Іванко, Віталій Завіна, Сергій Мельничук ; М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. - 167 с. : 6 л. фото

12. Матеріали обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції " За волю і долю України " : Наш край у 1917-1920 роках / Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Кіровоградська обл. організація Всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка ; Ред. кол.: А.Б. Іванко, Л.А. Гайда та ін. - Кіровоград, 2002. - 203 с. : іл

13. Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-22 жовтня 2010 року / Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Упр. освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського [та ін.] ; ред. Б. О. Ачкіназі [та ін.]. - Кіровоград : Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. - 290 с. : табл., іл.

14. Методичний вісник / Укл. А. Б. Іванко, Ред. В. В. Радул та ін.; Упр. освіти Кіровоградської обл. держ. адміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 2002 № 36 : Науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах області у 2001-2002 навчальному році, Ч. 1. - 2002. - 207 с. : іл

15. Методичний вісник / Укл. А. Б. Іванко, Ред. В. В. Радул та ін.; Упр. освіти Кіровоградської обл. держ. адміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 2002 № 36 : Науково-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах області у 2001-2002 навчальному році, Ч. ІІ. - 2002. - 175 с. : іл

16. Методичний вісник / Укл. А. Б. Іванко, Ред. В. В. Радул та ін.; Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 2002 № 38 : Науково-методичні матеріали до 2003-2004 навчального року, Ч. 2. - 2003. - 289 с. : іл

17. Методичний вісник / Укл. А. Б. Іванко, Ред. В. В. Радул та ін.; Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 2002 № 38 : Науково-методичні матеріали до 2003-2004 навчального року, Ч. 1. - 2003. - 280,[1] с. : іл

18. Методичний вісник / Ред. кол. А. С. Бик, В. А. Василенко та ін. Упр. освіти і науки Кіровоград. обл. держ. адміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В. Сухомлинського. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 1998 №39 : Науково-методичні матеріали до 2004-2005 навчального року / Укл. А. Б. Іванко. - 2004. - 383 с.

19. Методичний вісник / Упр. освіти і науки Кіровогр. обл. держ. адм., Кіровогр. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського; редкол.: А. С. Бик [та ін.]; укл. А. Б. Іванко, А. С. Бик. - Кіровоград : Поліграф-Терція № 46 : Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. - 2010. - 292 с. : табл., іл.

20. Ідеї вчителя - в освіті сьогодення : До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського / Упр. освіти Кіровоград. обл. держ. адмінстрації ; Обл. ін-т удосконалення вчителів; Укл. А.Б. Іванко. - Кіровоград, 1998. - 20 с. - (Сер. "Методичний вісник-98" ; Вып. 18)

21. І. Г. Ткаченко про навчання і виховання учнівської молоді / укл. : А. Б. Іванко. - Кіровоград : КІОППО ім. В. Сухомлинського, 2009. - 50,[2] с.

22. Передовий педагогічний досвід Кіровоградщини у новому баченні : До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського: У 2 кн. / Укл. А.Б. Іванко, А.С. Бик; М-во освіти України; Академія пед. наук України; Ін-т змісту і методів навчання ; Кіровоград. обл. ін-т удоск. вчителів. - Кіровоград. - 1998 Кн.1. - 1998. - 182 с.

23. Передовий педагогічний досвід Кіровоградщини у новому баченні : До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського: У 2 кн. / Укл. А.Б. Іванко, А.С. Бик; М-во освіти України; Академія пед. наук України; Ін-т змісту і методів навчання; Кіровоград. обл. ін-т удосконалення вчителів та ін. - Кіровоград. - 1998 Кн.2. - 1998. - 204 с.

24. Спогади про І. Г. Ткаченка / Упр. освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; Укл. А. Б. Іванко. - Кіровоград : Поліграф-Терція, 2004. - 123 с. : фото

25. Наш земляк Дмитро Чижевський - видатний учений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки : навчально-методичний посібник / Л. А. Гайда [та ін.] ; КЗ "КОІППО ім. Василя Сухомлинського". - Кіровоград : [б. в.], 2014. - 67 с. : фото

26. Школи Кіровоградщини: традиції та інновації : альманах / Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адм., Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; редкол.: Л. В. Корецька, А. С. Бик, А. Б. Іванко [та ін.]. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 2011. - ISBN 966-8579-08-9 Ч. 1. - 2011. - 351 с. : портр., фото

27. Школи Кіровоградщини: традиції та інновації : альманах / Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адм., Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; редкол.: Л. В. Корецька, А. С. Бик, А. Б. Іванко [та ін.]. - Кіровоград : Поліграф-Терція. - 2011. - ISBN 966-8579-08-9 Ч. 2. - 2011. - 375 с. : портр., фото, іл.

28. "Я завжди пишався званням учителя..." / упор.: Лариса Гайда, Світлана Орел. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2016. - 97,[1] с. : фото

Періодичні видання

1. Іванко А. Д.І.Яворницький - дослідник українського козацтва і Запорозької Січі / А. Іванко // Історія України. - 2002. - № 42. - С. 12-15

2. Іванко А. Український кремуцій корд М.І. Костомаров / А. Іванко // Історія України. - 2003. - № 10. - С. 1-9

3. Іванко А. Невтомний борець із хворобами національної пам'яті : Ващенко Григорій / А. Іванко // Народне слово. - 2003. - 22 квітня. - С. 3

4. Іванко А. Григорій Ващенко - творець української освітньо-виховної системи / А. Іванко // Освітянське слово. - 2003. - № 4. - С. 5. - Бібліогр.: 23 назв.

5. Іванко А. Культурницька політика І.Мазепи в українській історіографії / А. Іванко // Історія України. - 2003. - № 37. - С. 1-7

6. Іванко А. Засновник державницької школи в українській історіографії : Липинський В’ячеслав / А. Іванко // Історія України. - 2003. - № 43. - С. 1-6

7. Іванко, А. Наталья Дмитрівна Полонська-Василенко : До 120-річчя / А. Іванко // Історія України. - 2004. - № 8. - С. 1-6 : портр

8. Іванко А. Б. Доля історика (М.Є. Слабченко) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 32. - С. 6-10 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

9. Іванко А. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко / А. Іванко // Історія України. - 2004. - № 9. - С. 10-13

10. Іванко А. З когорти шістдесятників. М.Ю.Брайчевський (1924-2001) / А. Іванко // Історія України. - 2004. - № 48. - С. 4-8

11. Іванко А. Історик з божої ласки / А. Іванко // Історія України. - 2007. - № 15. - С. 1-5

12. Іванко А. Рушій інтелектуального неспокою І.П. Лисяк-Рудницький / Андрій Іванко // Історія України. - 2008. - № 39. - С. 1-4. - Бібліогр. в кінці ст.

13. Іванко А. Степан Томашівський. Видатний представник консервативного напрямку в українській історико-політичній науці / Андрій Іванко // Історія України. - 2009. - № 5. - С. 1-3. - Бібліогр. в кінці ст. (6 назв.)

14. Іванко А. Б. П.Т.Тронько - самовідданий працівник на ниві історії та краєзнавства / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 26. - С. 7-11 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

15. Іванко А. Б. "Бодянський зробив велику послугу вкраїнській історіографії" / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 27. - С. 6-7. - Бібліогр. в кінці ст.

16. Іванко А. Б. Ізмаїл Срезневський як історик / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 29. - С. 10-13 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

17. Іванко А. Б. "Подякуймо долі, що він у нас був. І - є!" (Повернення Володимира Антоновича) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 30. - С. 2-8 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

18. Іванко А. Б. Блискучий майстер пера, фанатик українського відродження (О. Г. Лотоцький) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 32. - С. 2-7 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

19. Іванко А. Б. Для України працював, через синівську любов до неї загинув (Г. М. Хоткевич) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 33. - С. 2-5 : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

20. Іванко А. Б. М. М. Аркас - історик, композитор, просвітянин / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2010. - № 35. - С. 2-6. - Бібліогр. в кінці ст.

21. Іванко А. Б. Визначний український історик, поет, етнограф М. А. Маркевич / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 2. - С. 2-6. - Бібліогр. в кінці ст.

22. Іванко А. Б. Останнє слово академіка М. І. Яворського / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 6. - С. 2-7 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

23. Іванко А. Б. "Не покину, поки згину, мою Україну" (М. О. Максимович) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 8. - С. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст.

24. Іванко А. Велетень української науки Агатангел Кримський / Андрій Іванко // Історія України. - 2011. - № 10. - С. 3-5 : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

25. Іванко А. Б. "Людина, яка наблизилась до типу західного інтелігента" (П. О. Куліш) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 11. - С. 9-13 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

26. Іванко А. Б. Убитий диктатурою партійного авторитаризму / А. Б. Іванко // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 1. - С. 17-31. - Бібліогр. в кінці ст.

27. Іванко А. Б. Найвидатніший учень М. С. Грушевського (І. П. Крип’якевич - історик України) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 12. - С. 6-10 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

28. Іванко А. Б. Життєва місія Олександра Домбровського / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 14. - С. 2-4. - Бібліогр. в кінці ст.

29. Іванко А. Б. Він "залишив виразні сліди на шляху діяльностіУІТ" (Теодор Мацьків) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 15. - С. 8-9 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

30. Іванко А. Б. "...Наявний доказ живучості порядної гуманітарної науки" (Я.Р.Дашкевич) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 27. - С. 6-10 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

31. Іванко А. Б. "Пастир історії України" (К. Г. Гуслистий) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 30. - С. 2-3 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

32. Іванко А. Б. "Наймолодший учень М. Грушевського" (М.Д. Чубатий) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. - 2011. - № 33. - С. 2-4. - Бібліогр. в кінці ст.

33. Іванко А. Зробив, що міг, а навіть більше, як сподівався... (Любомир Винар) / Андрій Іванко // Історія України. - 2012. - № 25-26 (липень). - С. 3-8 : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

34. Іванко А. Б. До питання про еволюцію суспільно-політичних та педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського / А. Б. Іванко // Педагогічний вісник. - 2008. - № 1-2. - С. 105-110

35. Іванко А. Б, Слово про Созонівського директора (до 100-річчя від дня народження С. Г. Максютіна) / А. Б, Іванко // Педагогічний вісник. - 2014. - № 3-4. - С. 190-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Web-ресурси

Андрій Іванко: «Я завжди пишався званням учителя» (ФОТО)

Іванко Андрій Борисович: багатогранна постать педагога

«Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний вчений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки»