Шелестов Володимир Степанович

Матеріал з wiki
Версія від 17:50, 2 вересня 2020, створена Wikiuser (обговорення | внесок) (Створена сторінка: [[Файл:ShelestovVS.jpg|мини|200px|<p style="text-align:center;">'''Володимир Степанович Шелестов'''</p><p style="text-align:l...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Володимир Степанович Шелестов

Дата народження — 27.01.1924
місце народження — м. Зінов’євськ (нині Кропивницький)
дата смерті — 22.06.1994
місце смерті — м. Харків

Володимир Степанович Шелестов (27 січня 1924 – 22 червня 1994) – правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Життя і діяльність

Шелестов Володимир Степанович народився 27 січня 1924 р. у м. Зінов’євську. У 1951 р. закінчив Харківський юридичний інститут (тепер Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого). У 1951–1953 рр. працював помічником прокурора м. Кіровограда.

З 1953 р. – завідувач заочного відділення у Харківському юридичному інституті, асистент, доцент кафедри цивільного права процесу, старший науковий співробітник. У 1956 р. захистив дисертацію «Боротьба за якість продукції народного споживання, що поставляється, за радянським цивільним правом» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 1967 р. – докторську дисертацію «Основні проблеми забезпечення якості продукції в господарських договорах». з 1968 – в.о. професора кафедри цивільного права. Вчене звання професора присвоєно у 1969 р.

У 1969-1991 рр. – завідувач кафедри земельного та колгоспного права та правової охорони природи (з 1979 – кафедра сільськогосподарського і господарського права) Харківського юридичного інституту, з 1991 – професор цієї кафедри. Досліджував правові питання господарчих договорів, правовий статус суб’єктів господарчих відносин. Головним напрямом його наукових досліджень були пошуки ефективних правових засобів забезпечення якості продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання. Опублікував близько 60 наукових праць. Серед них: «Правові форми боротьби за якість товарів» (1960), «Господарські договори» (1965), «Правові форми регламентації якості продукції» (1966), «Договір поставки і якість продукції» (1974), «Цивільне право» (1983, співавт.). Володимир Степанович – учасник бойових дій у Другій Світовій війні. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». У 1984 році Володимир Степанович став Лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

ShelestovVS2.jpg

В 1991 році Шелестов – заслужений працівник освіти України, в 1993р. стає членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Помер В. С. Шелестов 22 червня 1994 р.

Бібліографія

Босько Володимир. Історичний календар Кіровоградщини на 2014 рік. Люди. Події. Факти. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013. – С. 26

Коментар до Земельного кодексу Української РСР / укл.: В. С. Шелестов, Р. С. Павловський, В. В. Гречко [та ін.]. – Харків : Вища школа. Вид-во при Харк. ун-ті, 1973. – 234 с. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Коментар до Примірного Статуту колгоспу / укл.: В. С. Шелестов, В. В. Гречко, Ю. О. Вовк [та ін.]. – Харків : Вища школа. Вид-во при Харк. ун-ті, 1973. – 183 с. – Бiблiогр.: с. 180-182 (43 назв.)

Примірний Статут колгоспу : наук.-практ. коментар / В. З. Янчук, В. С. Шелестов, І. О. Середа. – К. : Урожай, 1988. – 299, [1] с. – Алф.-предм. покажч. с. 269-299

Прокуратура Кіровоградської області [Текст] : (Історичний нарис і сучасність) / В. І. Легун. – Кіровоград : Кіровоград. держ. вид-во, 1998. – С.60, іл.

Советское земельное право : [Учеб. пособие для вузов по спец. «Правоведение» / Под ред. В. С. Шелестова ; Н. И. Краснов, В. С. Шелестов, М. И. Козырь и др.]. – Харьков : Вища школа : Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 232 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6 : Т–Я. – 768 с. – Зі змісту: Шелестов Володимир Степанович / М. М. Сібільов. – С. 434.

Web–ресурси

Даты, факты, события за 1924 г. : Єлисаветград – Кропивницький 1754 – 2019. (Люди, факты, события). http://elisavetgrad.ho.ua/View_facts.php?year=1924

Шелестов Володимир Степанович (Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого). http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=784:shelestov-volodymyr-stepanovych&Itemid=236

Шелестов. (Лексика – Українські енциклопедії та словники). http://leksika.com.ua/15030618/legal/shelestov

Шелестов Володимир Степанович – завідувач кафедри земельного та колгоспного права Харківського юридичного інституту. https://class-mates.io.ua/s207813/shelestov_volodimir_stepanovich_zaviduvach_kafedri_zemelnogo_ta_kolgospnogo_prava_harkivskogo_yuridichnogo_institutu