Близнін Гаврило Якович

Матеріал з wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Гаврило Якович Близнін

народився — 22.09.1838
місце народження — м.Санкт-Петербург, Росія
дата смерті — 21.07.1901
місце смерті — с.Дахнівка, Черкаська область
місце поховання — м.Єлисаветград, Ковалівський цвинтар

Гаврило Якович Близнін (22 вересня 1838, Санкт-Петербург — 21 липня, 1901, с. Дахнівка на Черкащині) – науковець, піонер у справі становлення та розвитку сільськогосподарської служби на Півдні України, завідувач Єлисаветградською земською метеорологічною станцією, вчитель природничої історії та хімії Єлисаветградського земського реального училища.


Життя і діяльність

Гаврило Якович Близнін народився 22 вересня 1838 року в Санкт-Петербурзі, в сім’ї генерала. Мати також походила зі знатного дворянського роду, мала маєток поблизу села Аджамка. Невдовзі батька перевели на службу в Україну: спочатку до Миколаєва, потім — в Одесу. Близнін блискуче закінчує Рішельєвський ліцей із званням дійсного студента (спеціалізація: хімія і природознавство) та їде до Парижа. Там він слухає лекції провідних хіміків світу, працює в їхніх лабораторіях. Повернувшись на батьківщину, в Одесі засновує одну з перших лабораторій з дослідження лікувальних властивостей лиманської солі. Одночасно розпочинає викладацьку діяльність в реальному училищі.

Коли у 1870 році в Єлисаветграді відкрилося реальне училище, Г.Я. Близнін був запрошений на посаду викладача природничих наук та хімії. Одночасно на громадських засадах виконував обов’язки помічника директора училища, завідувача кабінетом природознавства та хімії, класного керівника. Крім педагогічної діяльності Г.Я. Близнін займався громадською роботою. Він був гласним міської думи, головою відділу Товариства охорони народного здоров’я, членом-директором громадської бібліотеки, членом комісії народних читань. Наукові інтереси Г.Я. Близніна зосереджувалися на питаннях використання даних метеорологічних спостережень у сільському господарстві нашого краю. Він винайшов і отримав патент на так званий “ґрунтовий бур системи Близніна”. Метеостанція підтримувала зв’язки з Головною фізичною обсерваторією у Петербурзі, магнітообсерваторією Новоросійського університету в Одесі. У 1894 році Єлисаветградська метеостанція організувала в повіті мережу пунктів для реєстрації метеоявищ: кількості опадів, напрямку і сили вітру, температури повітря тощо.

Гаврило Якович Близнін - автор близько двох десятків наукових праць з метеорології. Наукова діяльність Близніна-метеоролога відзначена кількома золотими та срібними медалями. На Всеросійській художньо-промисловій виставці 1896 року в Нижньому Новгороді єлисаветградський педагог був нагороджений Дипломом першого розряду “за зразкову метеостанцію та важливі для сільського господарства дослідження”. Помер Г.Я. Близнін раптово, перебуваючи з дружиною на відпочинку у мальовничому селі Дахнівці на Черкащині, 21 липня 1901 року. Поховали його на Ковалівському цвинтарі поблизу Покровської церкви, парафіянином якої він був. Г.Я. Близнін мав звання заслуженого викладача, а після смерті єлисаветградське земство заснувало “стипендію Близніна”. Єлисаветградське земське реальне училище, якому Г.Я. Близнін віддав більшу частину свого життя і сил, щоб зберегти пам’ять про свого педагога, видало книгу “Памяти Г.Я. Близнина”, в якій надруковані спогади про нього його колег та учнів. Книгу розпочинає стаття самого Г.Я. Близніна “Высота полых вод г. Елисаветграда», яку він підготував і мав надрукувати після відпочинку.


Бібліографія

«Влажность почвы по наблюдениям Елисаветградской земской метеорологической станции 1887 — 1889 гг.» составил Г. Я. Близнин. Напечатано в Трудах Императорского Вольноэкономического Общества. Рец. в Метеорологическом Вестнике за 1891 г. «О метеорологических условиях урожайности озимой пшеницы в г. Елисаветграде. Херс. Губ». Г. Я. Близнин.

«Ход метеорологических элементов в годы обильных, плохих и средних урожаев» (к статье Г. Я. Близнина). Напечатано в Трудах Метеорол. сети Юго-зап. России за 1890 г. и в Метеорологическом Вестнике за 1891 г.

«Влажность почвы по наблюдениям Елисаветградской земской метеорол. станции с 1889 по 1893 г.» Г. Я. Близнин. Напечатано в Трудах Метеорол. сети Юго-зап. России за десятилетие 1886— 1895 гг., изд.: 1896 г.

«К вопросу о народных приметах. Г. Я. Близнин» Напечатано в Метеорол. Вестнике за август 1893 г.

«Особенности Метеорол. условий 1895-1896 гг. по наблюдениям Елисав. земск. метеорол. cтанции» Г. Я. Близнин. Напечатано в Метеорол. Вестнике за 1897 г., стр. 453.

«Осадки и дифтерит» Доклад земского санитарного врача Т. В. Шверина губернскому совещанию врачей в Херсоне, 1899 г. [подписал Г. Я. Близнин] Напечатано в Метеорол. Вестнике, 1900 г.

«Исторический очерк Елисав. земск. метеорол. станции» написан Г. Я. Близниным. Напечатан в Метеорол. Вестнике, 1900 г.

«Наблюдения Елисав. земск. метеорол. станции над влажностью почвы, относящиеся к вопросу о глубине пахоты» Г. Я. Близнин. Напечатано в Извест. Елисав. Общ. сельского хозяйства в 1900 г.

«Опыт поверки предсказаний погоды, данных журналом Climat для Елисаветграда в 1901 г. на время с 1-го по 20 Апреля нов. ст.» Напечатана в Извест. Елисав. Общ. сельского хозяйства, 1901 г.

«Гессенская муха. Составил преподав. естеств. Елисав. Земского реального училища Г. Близнин» Брошюра издана в Елисав. 1886 г.

«Елисаветградская Метеорол. станция. Из практики метеорол. предсказаний. Заведующий Елисав. земск. метеорол. станциею Г. Близнин». 2 февраля 1895 г. Изд. в Елисав.

«Исследования о хлебном жуке. Хлебный жук [amisoplia austriaka]. Заметки преподавателя Е. 3. Р. У. Г.Близнина» Брошюра изд. в Херсоне. Исследования производились в 1878 и 1879 гг.

Полыя воды р. Ингула в Елисаветграде за 15-летний период по 1900 г.// Памяти Г.Я.Близнина: Сборник. - Елисаветград: Тип.Н.Ш.Сейдера, 1902.- с.1-15

Климат г. Елисаветграда, первая часть о температуре воздуха и почвы (предполагается к напечатанию в Сборнике Херсонского земства).


Крім того друкувались:

Годовые метеорол. отчеты в Сборнике Херс. земства.

Ежемесячные отчеты (обзоры погоды) по ст. ст. в сельскохоз. хронике Херс. губ. В последнее время печатаются в Ведом. Елисав. Гор. Общ. Управления.

Отчеты о деятельности станции и о движении денежных средств за каждый год (с 1 Сент. по 31 Авг.) для Херс. губ. земск. управы. За каждый год (С 1 Января по 31 Декабря) для Елисав. уездной земской управы.


Література про життя і діяльність Г.Я.Близніна

Памяти Г.Я.Близнина: Сборник. - Елисаветград: Тип.Н.Ш.Сейдера, 1902 — 80 с.: 1 ил. порт.


Статті:

Г. Я. Близнин: Некролог // Исторический вестник. - 1901. - № 10. - С. 381

Бонфельд С. Прогноз погоди днів давно минулих: До 160 - річчя від дня народження Г. Близніна - засновника метеорологічної служби в Єлисаветграді / С. Бонфельд // Народне слово. - 1998. - 20 жовтня.

Завалій Н. Погода на завтра: 22 березня - Всесвітній день метеорології / Н. Завалій // Кіровоградська правда. - 2004. - 20 березня. - С. 4

Каминский, А. Гавриил Яковлевич Близнин: некролог / А. Каминский // Метеоролог: Бюл. Николаев. Гл. Физ. Обсерватории. – 1901. – № 8.


Web-ресурси

Близнин Гавриил Яковлевич

Близнин Гавриил Яковлевич //Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона

Волос О.В. Метеорологічні дослідження земств Степового Побужжя

Земський метеоролог Близнін Г.Я.

Наші кіровоградці - Гаврило Близнін

Близнин Гавриил Яковлевич - Русский Биографический Словарь

ЭСБЕ /Близнин Гавриил Яковлевич — Материал из Викитеки — свободной библиотеки

Гавриил Яковлевич Близнин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://library.kr.ua/elib/bliznin/bliznin.html

Близнин Гавриил Яковлевич - Энциклопедии & Словари

Близнин Гавриил Яковлевич - Биографический словарь

Близнин Гавриил Яковлевич // Энциклопедия Брокгауза и Ефрона «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ) — универсальная энциклопедия на русском языке

Библиографический указатель трудов Г.Я.Близнина